RONDZENDBRIEF 4: juli t/m september   2016.  
 
Christelijke Huisgemeente en Gebedshuis voor de volken:                          “ ’t  R U S T P U N T ”, 

 
Lieve vrienden en vriendinnen, familie in Jezus Christus,
 
Het is fijn weer van elkaar te horen. De laatste brief ging over onze zendingsreis naar Servië, al weer een paar maanden geleden. Ondertussen waren ook hier in ons land veel dingen die onze aandacht vroegen.
Op 13 juni hebben we de broer van Adri, Leo, opgezocht. Zoals jullie weten lijdt hij aan de ziekte van Alzheimer. Hij herkent ons nauwelijks meer. Maar we zijn dankbaar dat hij toch momenten heeft, dat hij vooral op Adri reageert.
Op 18 juni hielden we Dankdienst in “’t RUSTPUNT”n.a.v. onze zendingsreis. Voordat we weggingen hebben we met elkaar voor de reis gebeden. Nu was er alle reden om te danken, wat de Heer in die periode gedaan heeft. Adri sprak tijdens de dienst over                                                              “Getuigen, totdat het getal vol is.”                                                                                      
Dat is onze opdracht: Te werken, te oogsten, zo lang het dag is. De tijd is kort.
Op 28 juni hadden we onze maandelijkse gebedsdag met Johan en Martha. Johan was pas naar Tirol geweest om in de Naam van Jezus dienstbaar te zijn. Zo hadden wij over en weer veel met elkaar te delen en de Heer er voor te danken. 
We mochten vrienden ontmoeten in verschillende gemeenten. Zo waren we op 3 juli met onze dochter Silvana en haar gezin in het G.O.D.-Center in Leiden, want deze gemeente vierde haar vijfjarig bestaan.
Op 5 juli mochten we onze vriendin Elsa in  Amsterdam bezoeken. Zij woont in een aanleunwoning van een zorg-centrum.  Het is goed elkaar regelmatig te zien, om elkaar in de Naam van onze Heer te bemoedigen en ook ruimte te nemen voor gebed.
Op 16 juli hielden we weer onze samenkomst in “’t RUSTPUNT”.
Adri sprak hier over 
“Toewijding en volharding tot het einde.”
Er kunnen veel dingen plaats vinden, die je ook geestelijk onder druk kunnen zetten. De Heer maakte  ons duidelijk te doen zoals Jezus ons heeft voorgedaan: na een tijd van veel drukte en gebed, nam Hij tijd om Zijn Vader in de stilte te zoeken. Na aanwijzingen van Zijn hemelse Vader ging Hij door .
Zo sprak de Heer tegen Lies en Adri door Zijn Geest:
Jullie hebben nu een tijd van verfrissing en verademing nodig”.  Dat hebben we deze zomer ook gedaan. In die tijd heeft de Heer ons duidelijk gemaakt dat de samenkomsten in ’t  RUSTPUNT het centrale punt  van onze bediening is. Vervolgens moeten we op Zijn Leiding letten, en alleen daarheen gaan, wanneer Hij er de opdracht toe geeft.
Op 31 juli gingen we naar de Levende Steen Gemeente in Zoetermeer. Adri kreeg een beeld van een nieuw stuk weg, waar nog geen voetafdrukken op stonden. Mensen aarzelden er op te gaan staan. Maar toen de eerste stap gezet was, volgden er opeens nog veel meer. Toen Adri dit aan de Levende Steen Gemeente doorgaf, kreeg hij als reactie, dat dit profetisch is, want die gemeente was net gestart. Toen wij er waren, sprak Silas, die beleed dat hij in de gevangenis tot bekering was gekomen. Heel apart want onze jongste dochter heet voluit Paulina Silvana, naar Paulus en Silas. Bij haar geboorte schreef Adri dit:“Blijf jij maar zingen van de grote daden, die God aan je deed en vergeet het eigen, kleine leed”  Na de dienst hadden we nog een goed gesprek met Silas.
Op 17 augustus zijn Mirjam en Chris, met hun dochters Nadia en Alissa in Nedertland aangekomen. Ze zullen hier tot 9 september blijven. 
 Op 20 augustus sprak Adri tijdens de dienst in ’t RUSTPUNT over                                                                                   “Zoek Mij en leef!”                                           Verheerlijk de Naam van Jezus, de Naam boven alle namen. Dan zal Hij ons naar Zijn rijkdom zegenen, wanneer Hij die plaats in ons leven krijgt. Door de relatie met Jezus zullen we rechte sporen gaan om Zijns Naams wil.
Toen was er feest in Alphen a/d Rijn, waar Chris, Mirjam en de kids wonen tijdens hun tijd in Nederland.
Er waren zeker 3 redenen om feest te vieren:
1. Op 25 augustus was Chris jarig,
2. Mirjam is dit jaar 25 jaar in de zending bij Jeugd m.e. Opdracht en Chris 12 ½.
3. Mirjam en Chris zijn op 5 september 10 jaar getrouwd.

Zo was er feest met gebak en veel vlees.
We willen deze brief eindigen met het vermelden van een onverwachte ontmoeting. Zondag toen we bij Susan haar verjaarsfeest vierden, had ze iemand uitgenodigd, die zei, toen hij ons begroette: “Ik ken jullie van 20 jaar geleden bij Dienstbaar in de kracht van de Heilige Geest bij Bart Doornweert.” Het was Jeffry. Hij was daar samen met een aantal Molukse vrienden en vriendinnen, die toen krachtig door de Heer werden aangeraakt.               
 
Wij hebben tijdens die verjaardag       de Heer aanbeden via gitaar, vlaggen en onze stem. Moge de Heer ons meer verrassingen geven tot Glorie van Zijn Naam.   
  
In Christus  verbonden                                             Adri en Lies Bos.