Wij zijn wachters voor Israel;

Daarom zullen wij Israel zegenen en achter het land en volk staan, dat is de wil van God.

Omwille van Sion niet zwijgen, omwille van Jeruzalem niet stil zijn,
Jesaja;62 vers1

Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan.
Jesaja 40;2

Bid en proclameer dat God hun een nieuw, levend hart geeft'
Ezechièl 36;26

Ga voor Israel in de bres staan.
Ezèchièl 22;30

Dien Israel.
Jesaja 60;12

Zeg tegen Israel: wees niet bang, laat de moed niet zakken.
Sefanja 3;16

Zeg tegen Jeruzalem; De Heer, je God, zal in je midden zijn, Hij is de held die je bevrijdt.
Sefanja 3;17

Zeg tegen het moedeloze volk: Wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak, Zijn vergelding zal komen.
Jesaja 35;4


Jezus, de Messias, zal terugkomen, zoals de discipelen Hem naar de hemel hebben zien gaan. De plaats waar Hij zal komen is bekend: op de Olijfberg. Hij zal dan zitten op de troon van David en regeren vanuit Sion, de plaats die de Heer zelf heeft  uitgekozen:
                                              "Want de Here heeft Sion verkoren, Hij heeft het zich ter woning begeerd.
                                             Dit is Mijn rustplaats voor immer.
                                             Hier zal Ik wonen, want haar heb Ik begeerd."
(Psalm 132: 13, 14)   

En dan zal geheel Israël behouden worden.


 

Bent u klaar voor Zijn wederkomst?