RONDZENDBRIEF, GETUIGENISBRIEF.

De paasdagen zijn voor ons bijzondere dagen.

Op “Witte Donderdag” trouwden wij.
Dat was op 3 april 2017

                               48 jaar geleden.

We willen u in deze brief vertellen, dat er alle reden is om Hem te danken, die ons samengevoegd heeft:  

                       ALS MAN en VROUW

                                         én

      ALS SAMENWERKERS IN GODS KONINKRIJK.

 

Toen wij aan onze voorgangers, de uitnodiging voor onze bruiloft stuurden  

- Lies was Gereformeerd en Adri Hervormd - 

antwoordde een van hen, dat hij bezwaar had tegen een bruiloft in de Stille Week.

Wij hebben hem toen geantwoord:  

 

“ WIJ WILLEN TROUWEN ONDER HET  

   TEKEN VAN HET KRUIS.”

 

Wij konden toen niet beseffen, dat deze belijdenis zeer diepgaand was en verstrekkende gevolgen zou hebben.

Wij wilden zelf de liederen voor de liturgie bepalen en wij kregen die ruimte.

In de Gereformeerde Stefanus kerk klonk toen

ons levenslied:

 

             “DAAR ZIJN GEEN GRENZEN

                    AAN JEZUS’ MACHT.”

                                                
In de eerste tien jaar van ons huwelijk, werden we door de Heer gezegend met drie kinderen, drie meisjes. Van af het begin was er het verlangen in ons hart onze God te eren in de naam voor onze kinderen:

 

Mattanja = Geschenk van God,

Mirjam   = de door de Heer beminde

Silvana   = Paulina Silvana, naar Paulus en Silas:

 

                                                           Blijf jij maar zingen

                             van de grote dingen,

                             die God aan je deed,

                             en vergeet het eigen kleine leed.

                            

 

We wilden onze Heer en Heiland dienen. Maar de dienst begon in het dienen van elkaar. Jezus zei: “Zoals Ik u de voeten gewassen heb, doet gij elkaar evenzo.”

Wij mochten elkaar dienen. Wat een genade! Dan regeert de Vredevorst in je huis. Wij mochten ook onze kinderen dienen. Door hen te zegenen, werden wij gezegend. De Heer was aan het werk in ons eigen huis, voordat het uitzenden naar buiten toe begon.

De vrijheid van de eigen keus was heel belangrijk. Wij hebben gebeden voor de juiste man en vrouw, voordat wij elkaar kenden. Maar we hadden ”ja”, maar ook “nee” tegen elkaar kunnen zeggen. God manipuleert geen mens.

“We zijn geroepen om elkaar te dienen, en niet om over elkaar te heersen, zoals dat in de wereld gebeurt.”

Dit Woord kreeg Johan Frijlink, een goede vriend van ons, voor ons tijdens de Dankdienst op 27 maart ’04 in “’t RUSTPUNT” Wij ervoeren dat als een Woord van de Heer voor ons, want zo is ons gezinsleven vanaf het begin geweest.

Het eerst decennium werd afgesloten met een felle geestelijke strijd. Eerst was daar de geboorte van Silvana, een kerngezonde baby. Maar Lies’ leven was in het geding door een nabloeding.

 Maar:  

           GODS GENADE IS ONEINDIG GROOT.

 

 

 

Zes weken later was het Pasen. En weer vond er een confrontatie rondom Kruis en Opstanding plaats. Adri was gevraagd voor de voorbeden te zorgen in de kerk, waar we toen getuigen van onze Heer wilden zijn. Alles werd hier op schrift gesteld. Adri schreef:

 

 

- Dank U, Here Jezus, dat U bent opgestaan uit de dood als EERSTELING.

Wij, die in U geloven, zullen U volgen. Ook wij zullen opstaan uit de dood..

“Wat bedoel je hiermee?” vroegen de anderen die de Paasdienst mee hielpen voorbereiden. Hierop volgde een discussie met een voorganger, die niet in Jezus’ opstanding naar het vlees kon geloven. Toen ik hem het voorbeeld van Thomas gaf, zei hij: “Dat geloofde mijn vader ook nog, maar ik geloof alleen in een geestelijke opstanding.”

Maar het geloof dat Jezus Christus, de Zoon van God, in het vlees gekomen is, is van levensbelang voor ons geloof, voor onze redding!

 

Op dinsdag na het Paasfeest kreeg Adri ’s nachts een aanval van embolie in zijn hersenslagader Zijn getuigenis hierover:

 

 “Toen ik in de douchecel was, viel ik plotseling neer, maar voordat ik viel was ik al weg. Ik ervoer opeens zo’n grote, machtige LIEFDE VAN GOD, MIJN VADER, dat ik het niet kon verdragen. Zijn Liefde was groter dan de oceaan, terwijl ik mezelf als het kleinste element uit die zee ervoer.

Ik was mij voortdurend bewust, wie ik was. Na  deze           

                         LIEFDESERVARING

werd ik meegevoerd naar iets, wat ik “het Vaderhuis” noem. Ik ervoer de eeuwigheid.

Toen Lies na enige tijd ongerust begon te worden en poolshoogte kwam nemen, vond ze mijn lichaam in de douchecel. In haar wanhoop bad ze:

“Heer, laat hem toch terugkeren, zodat ook mijn jongste dochter haar vader leert kennen.” Silvana was toen 6 weken oud.

God verhoorde haar gebed. Opeens was ik terug in mijn lichaam. De liefde van God bant alle vrees uit. Dat is mijn reële ervaring.

Wie in Jezus, Gods eniggeboren Zoon, gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven, maar leven.(Johannes 11: 25,26)

Ik weet dat dit de waarheid is.

 

Wij zijn getrouwd onder “HET TEKEN VAN HET KRUIS” Wij hebben de Overwinning die Jezus aan het Kruis behaald heeft, daadwerkelijk mogen ervaren. Wanneer wij spreken over “genezing door de Kracht van Jezus”, dan is dat niet, omdat velen zich tegenwoordig hiermee bezig houden. Het is voor ons een levenservaring. Wij weten ook dat wij volledig afhankelijk zijn van de aanwijzingen van de Heer. Wij hebben mogen ervaren de grootheid van Gods Genade:

              ZIJN GENADE IS ONEINDIG GROOT.

De lichamelijke ongemakken die het gevolg van deze embolie waren, heeft de Heer stuk voor stuk weggenomen.

 ER IS GENEZING ONDER ZIJN VLEUGELS.
 

Een half jaar daarna, in september, werd Lies voor de tweede keer dat jaar aangevallen. Na een korte vakantie in Frankrijk werd zij ziek.
 
Zij getuigt hiervan:


-Ik kreeg toen gordelroos in mijn oor, wat ontaardde in hersenvliesontsteking. Dit was door een virus, waarvoor geen medicijn was.
Ik kreeg een medicijn om de weerstand op te wekken, zodat mijn lichaam zelf antistoffen zou aanmaken. Het was een experiment. Men wist niet of het aan zou slaan Ik was toen gedeeltelijk verlamd, de linkerhelft van het gezicht, en het evenwicht was uitgeschakeld en ik lag aan het infuus, alleen op een kamertje.
Het was ernstig. Het was een wonder: het medicijn sloeg aan. Langzamerhand kon ik weer eten, zitten en leren lopen. Eerst in een rolstoel. Daarna kwam het evenwicht verder terug, en moest ik weer leren lopen.
Na 3 maanden was mijn linker oog weer zover dat het verband eraf kon, ook het gehoor links keerde terug. Het was en is een wonder dat alles weer herstelde. God verhoorde onze gebeden. Vaak vroeg de neuroloog nog, Heb je er echt niets van overgehouden? Maar, het gehoor en het zien, en ook het evenwicht is goed.
Prijs de Heer, die mij herstelde. Na de geboorte van Silvana, waarbij ik haast het leven verloor, was dit de tweede keer in een jaar dat God mij het leven weer gaf.

 
         GODS GENADE IS ONEINDIG GROOT !. 


 

 

Hierna gingen wij duidelijk Gods aanwijzingen voor ons leven verstaan.
Er brak een periode van reiniging en heiliging aan. Het is duidelijk: “Zonder heiliging zal men God niet zien.” (Hebreeën 12:6). Dit leerde de Heer ons door Zijn Geest, opdat wij het ook aan anderen zullen onderwijzen. Wij ervaren duidelijk dat God Zijn plan met ons uitvoert en dat “Hij die een goed werk aan ons is  begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten”(Philippenzen 1: 6,7). Hij gebruikt ons in zijn dienst. En bovenal zegent Hij ons, doordat onze drie dochters ook door de Heer gebruikt werden in Zijn dienst. En nog steeds dienen ze onze Heiland.
Vooral Mirjam, die Full-time zendelinge is vanaf haar 18-de jaar, wordt door de Heer op een wonderbaarlijke wijze gebruikt . Ze is nu al bijna 25 jaar in dienst van de Heer. Nu is ze sinds september 2006 getrouwd met Chris, die de Heer op haar weg bracht. Ze mogen nu samen onze Heer en Heiland als zendelingen  dienen.
Adri sprak destijd in de gemeente het woord “Ik, en mijn huis, we zullen de Here dienen”, en het zij zo. De Heer hield ons eraan, en we willen niets liever dan Hem dienen. Jezus gaf Zijn Leven voor ons, wij willen graag ons leven in Zijn dienst stellen.

 
In Zijn Liefde verbonden ,                                                     Adri en Lies Bos.