RONDZENDBRIEF 1 - 2018

                     Christelijke Huisgemeente en Gebedshuis voor de volken, 
                                         
“ Het  R U S T P U N T ”,

Lieve vrienden en vriendinnen,
   
       

We zijn al weer een paar weken in 2018. En voor zo ver we jullie nog geen gezegend Nieuw Jaar gewenst hebben, doen we dat hierbij. Wij verwachten dat onze Heer en Heiland ook in 2018 onze Leidsman, Sterke God en Raadsman zal zijn. 

Tijdens de laatste dagen van het afgelopen jaar was het alsof de Heer ons aan het voorbereiden was voor het komend jaar.

Hij ging ons steeds duidelijker maken, dat lange buitenlandse reizen voor ons niet meer op Zijn programma zal staan. De Heer wees ons op ons huis: - Vanuit jullie huis zal het werk voor Mij en Mijn Koninkrijk plaats vinden, in jullie huis en in jullie land.

Het lopen van Adri ging moeizamer, zodat we in 2017 een duwrolstoel voor hem gekocht hebben. Wanneer er te ver gelopen moet worden, gaat Adri in deze rolstoel zitten, terwijl Lies of iemand anders hem duwt. Ook was dat tijdens de kerstmusical in de gemeente G.o.d.-center in Leiden het geval, foto van Lies En Adri Bos.waarbij schoonzoon Peter, ons kwam ophalen en Adri in de rolstoel naar binnen reed,. Voor onze kleindochter Yvana was het ook iets leuks: nu kon ze met opa op een bijzondere wijze meerijden.

Voordat we verder gaan, willen we toch nog even terugkomen op ons werk voor onze Heiland in Gods Koninkrijk. Jarenlang hebben we in gemeentes in Roemenië en Servië  mogen dienen en bezochten we ook de mensen thuis om met hen te bidden. Dit reizen is nu voor ons een afgesloten periode. Maar de Heer wees ons met nadruk op de naam, die wij voor ons huis en onze bediening hebben van Hem gekregen:
                                               
      Het Rustpunt,

                 Gebedshuis voor de volken.     

Ons huis was en is een Gebedshuis. We hoeven niet naar gemeenten in het buitenland toe te gaan, om voor hen te kunnen bidden. De Heer heeft beloofd dat Hij hier onze gebeden krachtig zal blijven verhoren. Onze roeping blijft: het Woord en Gebed. Als jullie dus gebedsverzoeken hebben, stuur ze ons dan door. Wij willen getrouw zijn, zodat jullie ervan overtuigd kunnen zijn, dat we op jullie verzoeken in gebed zullen gaan. Al geruime tijd laat de Heer mij er aan denken, wat tot drie keer toe op onze zendingsreizen gebeurd is: Een vrouw kwam tijdens de gebedstijd met een doek naar voren en vroeg Adri voor iemand te bidden en dit doekje met olie te zalven., zoals we dat ook bij Paulus lezen.Handeling 19:11 ,12  Later vertelde ze dat die persoon na een ongeluk in coma lag. Toen ze dit doekje –met gebed- op deze ongelovige man gelegd had, kwam hij bij. Hij vertelde haar dat Jezus Zich aan hem geopenbaard had, zodat hij tot geloof gekomen was. Dat deze dingen gebeuren, is voor ons een bemoediging om vol geloof in Jezus’ Naam door te gaan.

De Kracht op het gelovig gebed zullen we nog duidelijker mogen gaan ervaren.!!!

Wij zijn een gebedshuis voor de volken:

      1 Wij bidden voor onze vrienden in Roemenië, Servië, Brazilië.
         (Onze schoonzoon Claudiomar is Braziliaan)
      2  Wij bidden voor het gezin van onze dochter Mirjam, haar man Chris en   
           hun twee kinderen Nadia en Alissa, die in Uzice – Servië wonen, om de
           Heer in de Balkan etc. te dienen. Bidt u met ons mee dat daar                een doorbraak van Gods Geest zal plaats vinden?  
       3.   Wij bidden voor Israël en verschillende Messiaanse gemeenten.
       4.   Wij bidden voor de missie naar Ghana van Cindy van                                 Wijngaarden, en haar man, Listowel, een Ghanees..
       5.   Wij bidden voor arbeiders op het zendingsveld – en hun gezondheid- zoals voor David en Josie Silver.

Wij geloven in de Kracht van het Gebed o.l.v. de Heilige Geest. Het loopt tegen het einde, zoals zelfs in deze wereld erkend wordt, via deze klok van 2 voor twaalf. Maar dit moet er nog bij gezegd worden:
                        Jezus komt spoedig terug.
Vandaar ons vol gebedsprogramma.

 

We willen weer terugkeren naar de realiteit van deze maand.

Na een gezellige jaarwisseling in het huis van Silvana, waarbij we ook met Mirjam’s gezin via Skipe contact hebben gehad, kwam onze eerste reis naar Adri’s  broer in Dordrecht , die al ca. 13 aan de ziekte van Alzheimer leidt. We zijn met de Valys gegaan. Meestal bracht Claudiomar ons, maar hij had het te druk: op 13 januari verhuisde hij met zijn gezin naar Zoetermeer.

Ondanks alles reageert Leo wel op Adri en hij ontvangt ook het gebed voor hem. Gods Naam is Wonderbaar.

 

Op 7 ,14 en 28   januari zijn we naar de gemeente Wings of healing in Warmond geweest. Dat was dichtbij, maar ook geloven wij er in dat God wil meewerken, zodat Zijn Woord gepaard zal gaan met wonderen en tekenen. 

Op  20 januari hadden we onze eerste dienst in ‘t RUSTPUNT 
We bliezen de Sjofar en hiedlen ook Het Heilig Avondmaal, als teken dat we volkomen afhankelijk zijn van wat Jezus aan het Kruis van Golgotha volbracht heeft. 
Op grond van Zijn Volbrachte Werk bidden wij ook voor elkaar. .Op grond van Zijn Volbrachte Werk bidden wij ook voor elkaar. .
Het Woord dat de Heer ons gaf was “Gods Uitnodigiing
”.  
Sinds het Liefdesmaal in december moest Adri steeds aan Gods uitnodiging denken en de spanning in Zijn Hart, wie er op Zijn Uitnodiging in zullen gaan: Mattheüs 22: 1-14.
Op onze website zien jullie een korte weergave van dit Woord. 
Wij nemen“Gods Uitnodiging”. ook voor 2018 heel serieus!