RONDZENDBRIEF 1: JANUARI & FEBRUARI 2014   
 

          Christelijke Huisgemeente en Gebedshuis voor de volken,

                                “ ’t  R U S T P U N T ”, 


Akenwerf 37,
2317 DK – Leiden,
Nederland.

Tel: (0)0 31 71 5232973

Lieve vrienden en vriendinnen, familie in Jezus Christus,

Het jaar 2014 is al weer bijna een maand oud, nu we onze eerste Rondzendbrief van het jaar schrijven. Wat gaat de tijd snel!!!

In deze brief is er alle reden om verwachtingsvol vooruit te zien, maar we willen ook met jullie bijpraten over de tijd die achter ons ligt.
We beginnen met dat laatste.
Op 21 december zijn Mirjam, Chris en hun dochtertje Nadia naar Nederland gekomen om met de familie Kerstfeest en Oud- en Nieuwjaar te vieren.
 ( Ze zijn tot 9 januari  bij ons gebleven.)
Op kerstavond zijn we naar de Gemeente “G. O.D.-center in Leiden gegaan, samen met Mirjam, Mattanja en Claudiomar, Peter en Silvana. Het is de gemeente van Peter en Silvana.  
Het was extra- feest om zo de geboorte van de Here Jezus met elkaar te kunnen vieren. Wij zijn die avond zeer gezegend

Na ons familie-kerstdiner op Tweede Kerstdag – wat een drukte – volgde op  28 december ’14 nog een grotere drukte in “’t RUSTPUNT”: we hielden ons jaarlijks Liefdesmaal  Dit vond nu een week later plaats  i.v.m. de aankomst van de Klop-familie. Iedereen had voor het liefdesmaal iets meegebracht. Zo brachten we in het klein in praktijk, wat gezegd werd over de  eerste gemeente te Jeruzalem:
“Zij hadden alles gemeenschappelijk.”
(Handelingen 4: 32) 

 

Ook de kinderen voelden zich goed op hun gemak.
Daarna volgde de laatste samenkomst van het jaar 2013. Het was een dankdienst voor wat de Heer voor ons ge daan heeft en hoe Hij ons geleid heeft in 2013 en een Zegendienst, want we mochten de Heer vragen ons in 2014 te leiden en te zegenen.
Na het Oude Jaar bij Silvana en Peter uitgeluid te hebben, waren we 2014 binnengegaan. Wij geloven dat dit een “geestelijk”spannend jaar zal worden, zowel voor God volk Israël, als voor Zijn volk uit de Natiën. Maar:
Wat de toekomst brengen moge, ons geleidt des Heren hand.

Foto: Mirjam Klop vertelt over hun werk in ServiÃ��Ã�«.Het eerste wat in dit jaar plaats vond, was de dienst in de Levend Evangelie Gemeente in Aalsmeerder- brug. Na de dienst hielden Mirjam en Chris een presen-tatie over hun werk in Servië en de Balkan. Ook vrienden die niet tot deze gemeente behoorden waren aanwezig.
Er was een goede belangstelling. Aan het einde hebben we ook voor hen gebeden.

 

Nog even konden we genieten van onze kleindochter Nadia, die zo graag wildedat opa aanbiddingsliederen zong, waarbij zij in haar handjes klapte.
Ook met Mirjam en Chris hebben we afspraken gemaakt over onze reis naar Servië in dit jaar.
Wij zullen van 3 juni  t/m 23 juni op zendingsreis zijn naar Servië.  We zullen dan bij de familie Muncan in Pancevo verblijven van 3 juni tot 14 juni.  Vanuit Pancevo zullen wij naar verschillende plaatsen gaan. Ook zullen we mogen dienen in “Faith On”, de huisgemeente bij Damir en Jasmina in Pancevo. We komen al zo veel jaren bij elkaar, dat wij elkaar beschouwen als familie-in-de-Heer. Zij hebben twee kinderen, die beiden iets speciaals hebben. Wij gaan om te dienen, bij mensen thuis, in gemeentes, e..d., waarbij wij verwachten de grote daden Gods door de kracht van de Heilige Geest in overvloed te zien, want Hij geeft niet met mate = karig.
Op 14 juni zullen we dan naar the Church of God in Karanovac gaan. Daar zullen we in het weekend mogen dienen Verder zullen we bij Mirjam, Chris en Nadia zijn, totdat we weer naar Nederland zullen vertrekken.
Onze eerste reis staat dus al “in de grondverf” Waar de Heer ons verder heen zal sturen, is nog onzeker. Misschien Israël?
Ondertussen is ons dienen hier in Nederland na het vertrek van de Klop-familie weer doorgegaan. Op 12 januari mochten we in de Salem Gemeente in Dordrecht spreken. Op 15 januari waren wij uitgenodigd om in Utrecht op een gebedsgroep te spreken. Vrijdag 17 januari was onze dienst in De Lichtbaak in Hoek van Holland.

 
Tot zo ver het nieuws dat we met jullie willen delen.
We hopen dat ook dit jaar de Heer Zijn Zegen rijkelijk zal geven.
We zien er naar uit dat velen gered zullen worden door Jezus als Heiland aan te nemen. Er is nog maar weinig genadetijd over: Jezus komt spoedig terug. We zien het aan de tekenen der tijden.
We zeggen daarom: -Maranatha; kom, Heer. Wij verwachten U.