RONDZENDBRIEF 1: JANUARI & FEBRUARI 2015  
 
  Christelijke Huisgemeente en Gebedshuis voor de volken,

 
                                  “ ’t  R U S T P U N T ”,
Akenwerf 37,
2317 DK – Leiden,
Nederland.
Tel: (0)0 31 71 5232973.Lieve vrienden en vriendinnen, familie in Jezus Christus,
 
Het jaar 2015 is al weer enige weken oud, nu we onze eerste Rondzendbrief van het jaar schrijven. Wat gaat de tijd snel!!!
In deze brief is er alle reden om verwachtingsvol vooruit te zien, maar we willen ook met jullie bijpraten over de tijd die achter ons ligt.
We beginnen met dat laatste.
Vanaf 10 december werd Adri’s BE rijbewijs door het CBR ongeldig verklaard, zodat wij niet meer met de auto opstap kunnen. Hij heeft het AM 4 rijbewijs aangevraagd en inmiddels ontvangen. Zodoende bleven we op 14 december dichtbij huis. Silvana kwam ons ophalen om met haar gezin naar het G.O.D.-center in Leiden te gaan. Maar dwars door alle omstandigheden heen, blijft de Heer Zijn kinderen zegenen. Dat is het geheim van Gods Genade uit de bijbel, die ook vandaag de dag nog krachtig doorwerkt.
Pastor Arno van der Knaap sprak over de kracht van de woorden, die we spreken. Dat raakte mij, Adri, heel diep, want opeens toonde de Heer hem door Zijn Geest, hoe hij als jongen van 5 jaar uitsprak tegen zijn vader – en God, de Vader-, dat hij dominee, Gods dienaar, wilde worden en hoe de Heer dit stap voor stap naar Zijn Plan ging verwezenlij-kingen. Het was een bewogen dienst. Voor vele zieken werd gebeden. Door zijn wij thuis mee verder gegaan.
De vrijdag erop werd de Microcar bij ons afgeleverd.
Daarna volgde op zaterdag, 20 december het Liefdesmaal bij ons in “’t RUSTPUNT”   
We genoten weer van de ontspannen sfeer. Iedereen had wat meegebracht, eten of drinken. Daarna hielden wij een samenkomst, waarbij Adri sprak over : “Jezus is het Licht der wereld.”
Het is zo bijzonder dat  Het Kerstfeest en het Chanoekafeest in Israël ook dit jaar bijna samenvallen, op de 25ste van de tiende maand. (deca betekent 10)
Jezus is het Licht voor Israël en de zg. Heidenen.
Dit was het begin van “onze kerst”
 
Op kerstavond zijn we naar de Gemeente “G. O.D.-center in Leiden gegaan, Pastor Arno gaf een krachtig getuigenis van het Licht van Christus in zijn leven. Op Eerste Kerstdag waren weer in deze gemeente, waar een brunch aangeboden werd en de kinderen een kerst-musical opvoerden


Op 28 december zijn Mirjam, Chris met hun dochtertje Nadia naar Nederland gekomen om met de familie Oud- en Nieuwjaar te vieren en de komst van hun tweede kindje af te wachten..
Wat mogen we dit nieuwe jaar, het Jubeljaar, verwachten? De Heer maakte ons duidelijk ons nog niet via afspraken te binden. Op een of andere wijze moesten we onze handen vrij hebben.

 
Op Oudejaarsavond werd het waar-om al wat duidelijker. Toen we elkaar begroet hadden, werd Lies aandacht getrokken door wat er op het T-shirt van Yvana gedrukt stond:
                                                                                                            “Ik word grote zus.”
Silvana vertelde ons, dat ze al 15 weken zwanger was en dat het vierde kindje van Peter en Silvana eind juni verwacht wordt.


Dit houdt voor ons dus in, dat wij gedurende de eerste helft van 2015 in Nederland zullen zijn, terwijl we in andere jaren gewend waren in de maanden mei en juni op zendings-reis te zijn. Het is zo geweldig dat de Heer door Zijn Geest ons hierop al voorbereidde.

Onze oudste dochter, Mattanja, zal met haar gezin in juli naar haar schoonfamilie in Brazilië gaan. Ook zij en Claudiomar rekenen erop dat wij hun huis ed. In de gaten houden.
Voor ons is dus augustus de eerste gelegenheid om op zendingsreis te gaan. Het is nog steeds ons vurig verlangen de Heer ter dienen, waar Hij ons ook heenzendt.
Dit jaar mochten we al dienstbaar zijn. Op de vierde januari mochten we in Assendelft dienen. Adri sprak hier over: “Jezus, is het Brood des Levens” Onze enige goede voeding voor dit jaar is Jezus Christus. Alleen door Zijn Woord en Zijn Leven kan de Gemeente, kunnen wij persoonlijk groeien.
Op 7 januari heeft Cklaudiomar ons naar Dordrecht gereden, zodat Adri zijn broer, die Alzheimer heeft kon bezoeken.


Op 11 januari gingen we per trein naar de Salem Gemeente in Dordrecht.Adri sprak er over
“De Here is mijn Heil, ik vertrouw en vrees niet”  (Jesaja 12: 3) als leidraad voor het komende jaar.
Wij kregen ook een paar dringende gebedsverzoeken;
Jim Stadt en Anneke Vreugdehil hebben kort geleden een herseninfarct gekregen. Bidden jullie met ons voor hen mee?                           
In Christus verbonden,                                             Adri en Lies Bos.