Rondzendbrief nr. 3 - 2015.

 
 Christelijke Huisgemeente en Gebedshuis voor de volken,
                                  “ ’t  R U S T P U N T" 
Lieve vrienden en vriendinnen, familie in Jezus Christus,
 
Het is al weer een tijdje geleden, dat jullie van ons gehoord hebben. Het was voor ons een drukke en soms ook spannende tijd. De vorige Rondzendbrief eindigden we met “beschuit met roze muisjes” i.v.m. de geboorte van Alissa, de dochter van Mirjam en Chris.
Het lijkt wel alsof we van geboorte naar geboorte gaan, van feest tot feest, want over een paar weken wordt onze tweede kleinzoon verwacht, het kindje van onze jongste dochter Silvana en haar man Peter.
Maar ook geestelijk ervaren we dat  er nieuwe dingen “geboren” zullen worden. We zijn in verwachting, zonder precies te weten, wat er gaat komen. Alleen God weet het ….   
 We willen nu eerst verder gaan met het verblijf van Mirjam c.s. in Holland. Zij verbleven na de geboorte van Alissa in appartement in Alphen a/d Rijn. Mirjam herstelde goed van de geboorte via keizer- snede. Zo kon op 17 april Alissa opgedragen worden in de Levend Evangelie Gemeente in Aalsmeerderbrug .Het was een heel bijzondere dienst. Er werden 4 kinderen aan de Heer opgedragen. (Lucas 2: 22).                                    Er waren ook 2 volwassenen die gedoopt werden.Maar bij de voorbereiding tot de dienst toonde de Heer aan voorganger Martijn, dat hij mocht vragen of er mensen waren die zich spontaan wilden laten dopen. Als teken had de Heer hem getoond dat het er 5 zouden zijn. En precies 5 mensen (extra) lieten zich dopen, waaronder een moeder en dochter, vluchtelingen uit Irak.
Na dit feest volgde gauw daarna het afscheid: op 21 april vertrokken Mirjam, Chris, Nadia en Alissa weer naar hun huis in Servië. Best moeilijk, na een verblijf van 4 maanden in Nederland,.Maar gelukkig is er skype, zodat we ook konden zien, dat Alissa flink doorgroeit.  Ondertussen gaat Nadia nu een paar uurtjes per dag naar de “Kind
ergarten.”  

Op 24 augustus a.s. zullen we elkaar weer zien, wanneer wij voor onze zendingsreis naar Servië gaan.
De dienst, zoals de Heer ons wil leiden ging door zowel tijdens het verblijf van Mirjam en Chris in Nederland.
Voor mijn verjaardag op 27 april kreeg Adri  van Lies het nieuwste boek van Henk Binnendijk, dat mij heel erg raakte: “Gods Verlangen.” Het geeft een helder zicht op ons geestelijk leven.
Op 28 maart was de samenkomst in “t RUSTPUNT”, waar Adri sprak over Henoch, als symbool voor de opname van de Gemeente, de Bruid van Christus. Henoch wandelde vanaf zijn 65ste jaar met God. Toen werd zijn zoon Methusalem geboren. Deze naam betekent: - Na hem komt het …”, nl de Zondvloed. Methusalem is in dat jaar overleden. Henoch wandelde met God en de Here had welgevallen aan hem. Hij vermaande zijn tijdgenoten …. als een Elia … en toen werd hij opgenomen.

Zo zal ook de Gemeente van de Here zijn voor haar opname, Maar dan … zal de Gemeente, de Bruid, onberispelijk zijn door het Offer van Jezus De Heer verlangt naar Zijn Bruid.
Na dit Woord vierden we het Heilig Avondmaal met elkaar.
Op 29 maart mochten we in de Oase Gemeente in Hoofddorp spreken. Tegelijker tijd was het een feestelijke dienst, want Jan en Marijke Veldthuis waren 25 jaar getrouwd. Wij zalfden hen met olie, want het huwelijk kan alleen goed en vruchtbaar zijn, wanneer de Here er door Zijn Geest de leiding over heeft:  

                    Leef met de Heer, verwacht het van Hem.                   
                          Zo komt Hij tot Zijn Doel!

 
Goede Vrijdag, 3 april, was voor ons ook een heel bijzondere dag. We waren toen 46 jaar getrouwd. We zochten een goede manier om “ons feest”te vieren. Toen lazen we in het CGI-blad dat er in Harmelen  op Goede Vrijdag een Pesachdienst met maaltijd gehouden zou worden met Joden en christenen van verschillende kerkelijke achtergrond. Wij konden hiervoor kaartjes kopen.  Er waren meer dan 400 man. Aan een tafel zaten een Messias belijdende Jood en Iraniër. Zij wasten elkaar de handen en vierden samen het Avondmaal. Het thema voor deze samenkomst was Eenheid –Vrijheid—Hoop Als een bijzonder geschenk van God hebben wij zo met een paar goede vrienden onze trouwdag gevierd.
Op Paaszondag, 5 april, zijn we naar de Salem Gemeente in Dordrecht geweest.
Hier gaf Adri zijn getuigenis, dat Jezus de dood heeft overwonnen en dat wie in Hem gelooft niet zal sterven, maar zal leven. Dat heeft Adri 36 jaar geleden zelf meegemaakt. In verband hiermee sprak hij over Henoch en de Opname van de kinderen van God: - Wees voorbereid, wees waakzaam, want de Heer komt terug om Zijn Bruid te halen.
Op 25 april, kort na het vertrek van de Klop-familie, hadden we weer samenkomst in “t RUSTPUNT”. Adri sprak hier over de aanmoediging die Paulus ons geeft:
“Wat u ook doet, doet het alles ter ere Gods.”
Hoe wil God gediend worden? Het is vaak anders, dan dat we denken. De Heer wil ons eerst dienen. Pas daarna kunnen we dienen zoals Hij dat van ons verlangt.
Op Hemelvaartsdag, 14 mei, zijn we naar een bijeenkomst van het Evangelisch Werk Verband in Veenendaal geweest, waarvan het motto was:  Alles draait om Jezus.
Henk Binnendijk was een van de sprekers. Hij sprak over het verlangen van God, zijn laatste boek.
Na de dienst op 17 mei in de Salem Gemeente te Dordrecht, werd het
Pinksteren. Wij zijn naar de Oase Gemeente in Hoofddorp gegaan, wat met onze Microcar nog goed te bereiken is.
Tijdens deze dienst toonde de Heer Adri een visioen. 
Een afgebakende weg
                  Hij zag een rechte weg met strepen,
                  die opeens ophielden.
                  Op dat punt werd het Licht van de hemel                           duidelijk zichtbaar.

 
Hij sprak dit in de gemeente uit met de betekenis:
-                Ik zie een uitgestippelde weg.
                 Toen stopte dat uitgestippelde op de weg.
-                Het hemelse licht van de Heer ging er op                          schijnen. De Heer maakte me duidelijk dat
                 als we onze planning stoppen en het alleen van Hem verwachten,
                 dat dan pas Zijn Geest de volle ruimte krijgt in ons dienen.

 

Toen Adri weer zat, sprak de Heer duidelijk tegen hem:
“Dit beeld en dit woord geldt ook voor jou.”
 
De Heer wil dat we  veel vrucht dragen tot Zijn eer. Dat kan als wij Zijn Roeping serieus nemen. De Heer maakte nogmaals aan Adri duidelijk dat zijn roeping is: 
                             De Bediening van Het Woord en het Gebed.

Hierop hebben wij “onze planning” aan de Heer terug gegeven en afspraken afgezegd
Met de samenkomsten in “’t RUSTPUNT” mogen wel gewoon doorgaan
Op 30 mei hielden wij onze mei-samenkomst in  “’t RUSTPUNT”.
Tijdens de aanbidding zongen we een nieuw lied: - Hodu Adonai,  ki tov = Prijst de Heer, want Hij is goed. We mogen de Heer danken om Zijn Goedheid. Dat was ook de levensstijl van David, ondanks al zijn moeilijkheden. Maar zijn sterkte was het om de Naam van zijn God groot te maken. Dat gebeurde ook tijdens het pinksterfeest: De apostelen werden door de Heilige Geest ertoe geleid van de grote daden van God te spreken, hetgeen leidde tot een grote oogst. Ook wij willen uitzien naar wat de Heilige Geest in ons midden zal doen, zodat ook wij zullen gaan spreken van de Grote daden Gods. Adri sprak tijdens de dienst over: “En de Geest des Heren daalde neer.”
Op 3 juni konden we het volgende feest vieren: Ria en Peter Geldhoff  waren 50 jaar getrouwd. Dat was een reden om dankbaar te zijn, vooral omdat Ria een herseninfarct gehad heeft en daar door Gods Genade redelijk van hersteld is. Alleen het evenwicht en het lopen gaat wat moeilijk.
Wij waren ook uitgenodigd, want wij kennen  Ria en haar familie goed. Toen we gingen lunchen en de hele kamer vol zat, vroeg Ria Adri om gebed. Adri dankte de Heer voor hun huwelijk en hij bad ook voor het licht van de zon over die dag. Toen wij lunchten, leek de lucht te betrekken. Daarna ging het hele gezelschap een rondvaart maken over de “Leidse Grachten”.  De lucht was helemaal opgeklaard. Het werd inderdaad een stralende dag. Het was alsof de Heer naar Adri knipoogde: - Je vroeg om een stralende dag. Je ziet het: -Wie bidt, ontvangt.

Tenslotte volgde er nog een diner. En weer vroeg Ria aan Adri om eerst te bidden. Het was alsof de Heer door deze dingen liet zien, hoe belangrijk het gebed is.
 
Nu naderde 7 juni al heel snel. Dat was de dag, waarop het Tienjarig bestaan van de Oase Gemeente in Hoofddorp gevierd zou worden. De officiële start van de gemeente in de Graankorrel was op 29 mei 2005.
Het was een feestelijke dienst. Aan het begin van de dienst blies Adri de Sjofar. Dit blazen van de Sjofar  heeft deze betekenis: -Er is een periode afgesloten. Een nieuwe tijd breekt er aan. De Heer wil Zich als de getrouwe en sterke God aan de gemeente openbaren.
Na de aanbidding sprak Albert over Elia, die volhardend op de berg bad om regen en doorging met het gebed, totdat een wolkje, zo groot  als de hand van een man, aan de hemel verscheen.
Daarna hebben we voor br. Albert en zr. Monic gebeden. Pastor Albert en zr. Monic werden met verse olie gezalfd, i.v.m. het “nieuwe” dat gaat komen.
Daarna was er fellowship en een gezamenlijke maaltijd.
 

Op maandag 8 juni was er weer een onverwachte ontmoeting met verrassende gevolgen. Al jaren onderhouden wij via onze nieuwsbrieven contact met de zendelingen Peter en Ginny van der Steur. Zij hebben een bediening, getiteld:

                            "To raise up the tribes of Jacob ... as a light to the nations!" Isaiah 49:6


Zij hebben een tijd lange in de Oekraïne als zendeling mogen werken,, maar nu dienen ze vanuit Kansas City in de V.S. in het “The House of Prayer for All Nations”
We kregen van hen bericht dat ze in Nederland waren en ze vroegen of we voor maandag een afspraak konden maken.
We hebben op die maandag een goede tijd met elkaar gehad.
Ondertussen werd het ook duidelijk dat ik, Adri, slecht liep en een slechte balans had. Dat verergerde steeds meer. Het was ons gebed dat de Heer genezing zou geven, voordat we de zendingsreis naar Servië zouden ondernemen, die we van 24 augustus t / m 9 september geplant hebben. Nadat we veel dingen met elkaar besproken hadden, namen we tijd om te bidden. Peter bad o.a. voor herstel van mijn balans, mijn evenwicht en dat de Heer de oorzaak hiervan ter hand wilde nemen. Het is nu al weer bijna een week geleden, dat dit gebeurde.
Maar sinds dat gebed is Adri’s evenwicht opeens veel, veel,….beter geworden. De Heer heeft onze gebeden verhoord
.
Dank U, Heer. We gaan moedig verder met te dienen langs de wegen die U voor ons bereid heb.