Lieve vrienden en vriendinnen, familie in Jezus Christus,

 

Soms gebeuren er bijzondere dingen in ons leven, vooral wanneer je bewust als christen leeft.
Zaterdag, 2 juni 2018, ging ik, Adri,  omstreeks 11.00 uur uit mijn bijbel lezen en bidden.
Tijdens dit gebed klonk er zacht een geluid, dat steeds sterker werd. Lies hoorde het ook. Ze kwam naar mijn gebedskamer. Opeens was het of we vele trompetten hoorden en daartussen duidelijk het geluid van Sjofars. Het was zo echt We deden het raam open om te ontdekken, waar dit geluid vandaan kwam. Op het pleintje was het rustig. Het geluid kwam niet van beneden, maar van boven, uit de hemel, als een waarschuwend signaal..

Deze gebeurtenis maakte een diepe indruk op ons beiden. We hadden wel vaker gehoord over “bijzondere geluiden”, die met het menselijk verstand niet te begrijpen zijn.

Op 11 oktober 2016 kregen we bericht dat er boven Jeruzalem een geluid van vele trompetten uit de hemel klonk. We hebben dit geluid opgenomen, toen we het hoorden. Nu lieten we dit afspelen, om het te verge-lijken met wat wij zo juist gehoord hadden. We bemerkten zo’n duidelijke overeenkomst.

Adri bad: “Heer, wat wilt U hiermee zeggen? “ Toen kreeg hij deze gedachte:“De tijd van de Opname van de Bruid is nabij. Waarschuw Mijn volk, dat men er klaar voor is.”

En direct hierna:“Het getuigenis van twee mensen is waar” (Johannes 8:17)

Wie dit getuigenis leest of hoort, kan het afwijzen of aannemen. Maar dat is niet onze zaak. Het is onze taak te getuigen van wat de Heer ons door Zijn Heilige Geest toont, wanneer Hij ons daar de opdracht toe geeft.

Wanneer we hier verder over nadenken, is het alsof de Heer toont, hoe Hij ons aan het voorbereiden is om Hem heel direct te ontmoeten. Adri kreeg voor de samenkomst in april het woord:  Geloven in het Leven met God! Hoe diep gaat jouw en mijn relatie met de Levende Heer? Hoe groot is onze verwachting dat Jezus, de Messias, zal terugkeren naar deze aarde? Dan wordt de dood definitief overwonnen door Jezus, onze levende Heer. De graven springen dan open.

Geen grafsteen kan de gelovige tegenhouden. De Heiligen (=Gods volk) komen tot leven: de ouderen het eerst, nl. zij die in Christus ontslapen zijn. En daarna …. en daarna …. totdat Gods Redding is voltooid.

Dit is Gods Waarheid.

Vanaf 18 t/m 21 mei mochten we samen met het gezin van onze dochter Mattanja, haar man Claudiomar en hun gezin naar de Opwekkings-Conferentie “One Way” in Biddinghuizen gaan. En weer leefde zo sterk het verlangen in ons hart om onze Heiland op de eerste plaats te stellen en door Zijn Heilige Geest kracht te krijgen voor het leven dat nog voor ons ligt, opdat Jezus’ Naam door ons altijd verheerlijkt zal worden.

Er werden in dat weekend veel bemoedigende toespraken gehouden. Maar het getuigenis van Martin Koornstra op zondagavond raakte ons diep. Hij had in zijn gezinsleven rekening te houden met zijn dochter, die een mentale beperking heeft. In zijn bediening heeft hij met vele mensen gebeden en de Heer vaak gesmeekt hen te genezen. De Heer gaf veel genezingen tijdens zijn bediening, maar lang niet iedereen werd genezen.

Toen riep hij uit: “Maar hoe mijn omstandigheden ook zijn, en al geneest niet iedereen die mij om gebed vraagt om herstel te ontvangen, toch zal ik doorgaan mij uit alle macht in te zetten voor het werk, waartoe de Heer mij de opdracht heeft gegeven.”

Voor ons was deze opmerking

“een woord uit de hemel”.

Vanaf 1998 houden we Huisdiensten in ’t RUSTPUNT. De Heer sprak tot Adri:“Ik zal je gebruiken voor het Woord en de Gebeden.”

Jezus heeft ons die opdracht gegeven. We zullen doorgaan tot zegen te zijn van de mensen die de Heer naar ons toebrengt. En iedere keer wanneer we samenkomst houden, geeft de Heer duidelijk Zijn Woord.

Na de Pinksterconferentie hielden wij op 26 mei weer een samenkomst. Een paar mensen die op die dag niet konden, kwamen – bij wijze van uitzondering - een dag eerder.

En weer gaf de Heer duidelijk Zijn Woord, dat een voortzetting is van Pinksteren: 

“Gij zijt het zout der aarde.”

 Jezus liet aan Zijn discipelen zien, met welke opdracht Hij hen de wereld in zond.  Maar ook aan ons geeft Hij deze taak 

Wees het zout der aarde en Wees licht in de wereld

 

Zout en licht zijn beide van levensbelang. Beide moeten rein zijn: geen vermenging met andere stoffen, geen vermenging  met andere lichten. De kracht van het zout moet in tact blijven. Het gaat hierbij om “Christus in ons, de hoop der zaligheid” In de Bijbel lezen we over een zoutverbond tussen God en David  (2 Kron 13:5) een verbond dat eeuwigdurend is en bestand tegen bederf. Jezus heeft een zoutverbond gesloten met ons die in Hem geloven.. Door het Offer van Jezus op Golgotha is de Weg naar God, de Vader, open, zodat Hij  ons zal zegenen, zoals Hij Zijn Zoon gezegend heeft Mogen wij onder Zijn Zegen voortgaan, totdat Hij komt.


In Zijn Liefde verbonden ………………..Adri en Lies Bos.