RONDZENDBRIEF NR. 6:

 
 NOVEMBER & DECEMBER   2014.

       

Christelijke Huisgemeente en Gebedshuis voor de volken, 

       
“ ’t R U S T P U N T ”,
Akenwerf 37,
2317 DK – Leiden, Nederland.
e-mail:[email protected]  of [email protected]

 

Lieve vrienden en vriendinnen, familie in Jezus Christus,
 Dit is nu al weer de zesde en dus onze laatste Rondzendbrief van 2014. Iedere tweede maand hebben we jullie op de hoogte gehouden van ons doen en laten in het Koninkrijk van onze Heer. Maar steeds lag het op ons hart om meer dan een verslag te schrijven. Dat is ook onze intentie voor deze brief.

Wij beiden hebben gezegd: “Heer, hier zijn wij. Gebruikt U ons maar naar Uw Wil.” En Hij gaat door met ons en wij met Hem. `
Laatst sprak Adri in een gemeente: “Het wandelen als discipel van Jezus is een groot avontuur. Je weet wel het eindpunt, maar wat onderweg naar dat einddoel gebeurt, is een groot avontuur. Je weet niet wat er vandaag of morgen gebeurt: GELOVEN ALLEEN !!! Juist door geloof mogen we de machtige daden van God in ons leven zien gebeuren. Als ik wil dat de Heer in mijn leven regeert, moet ik leren los te laten. “
Dat zijn levenslessen voor iedere Christen. Zo’n les hebben we pas achter de rug. Wij hebben ervoor gebeden en gestreden, dat Adri zijn BE rijbewijs zou behouden. Maar toch slaagde hij niet voor de
rijvaardigheidstest van het CBR. Wat nu, Heer?
We kregen het idee dat we dan maar ons voor het AM 4 rijbewijs moesten gaan inzetten, dat Adri de mogelijk gaf om een brommobiel te besturen. Daarvoor legde het CBR weer een rijvaardigheidstest op. Weer moest er gelest worden. We vonden een rijschool in Woerdens Verlaat, die Alblas heette. Wij kregen het idee, dat dit de weg was die de Heer ons aanwees. Adri belde op voor een afspraak. Maar toen wij erheen reden, was het zo’n moeilijke weg via allerlei smalle landweggetjes, dat wij onderweg tegen elkaar zeiden: “Dit is de eerste, maar tevens de laatste keer, dat we deze tocht maken.” Maar tijdens de eerste rijles had Adri zo’n goed en diepgaand gesprek over het geloof met zijn rij-instructeur Salim, dat hij opeens besefte: - De Heer heeft ons werkelijk hierheen geleid. Deze ontmoeting heeft de Heer geplant. Iedereen die we hier ontmoetten bleek christen te zijn.
Na 5 tochten naar deze plaats om de brommobiel onder de knie te krijgen, moest Adri een op 26 november een rijvaardigheidstest van het CBR in Ter Aar afleggen. Hij slaagde, want de hand des Heren was op hem. Na dit succes hebben Salim en wij met elkaar gebeden. We hebben er een nieuwe vriend in de Heer en mede-arbeider in Gods Koninkrijk bij gekregen, We weten dat we elkaar ook in de nabije toekomst ten zegen mogen zijn.
Adri kreeg het bericht binnen, dat zijn rijbewijs per 9 december ‘14 ongeldig wordt verklaard. Daarna mag hij een AM 4 rijbewijs aanvragen.
“Maar het werk voor de Heer kan niet gestopt worden”, schreef laatst een van onze vrienden in de Heer.
In de Salem Gemeente in Dordrecht sprak Adri o.a. over “De Here Here is mijn Kracht”  Onwillekeurig klonk in dit Woord mee, wat we zelf ervoeren. Want al is er in het leven nog zoveel strijd, met de Almachtige aan onze zijde zijn we altijd overwinnaars. 
. De profeet Habakuk kwam als voorbeeld naar voren: “Al zou de vijgenboom niet bloeien … en er geen runderen op stal staan, nochtans zal ik juichen in de Here., jubelen in De God van mijn heil. De Here Here is mijn Kracht, ……” Onze kracht ligt in de relatie met de Levende Heer, wat niet afhankelijk is van de omstandigheden.
Na met Peter en Silvana genoten te hebben van een Familie-Dienst in het G.O.D.-center te Leiden – aangenaam ontspannend -, mochten we dienen in onze Huisgemeente “’t RUSTPUNT”, waar Adri sprak over Gods Plan met de mens door het Offer van Zijn Zoon Jezus op Golgotha: “Verzoening door Jezus maakt Een.” Ook in de Gemeente “De Verandering” sprak Adri hierover. Wanneer wij het Heilig Avondmaal vieren, gedenken we het lijden en sterven van Jezus, maar ook welke verstrekkende gevolgen dat heeft gehad en zal hebben voor iedereen die gelooft, zowel Jood als niet-Jood, want de muur die scheiding bracht is weggebroken.
Er waren ook een paar feestelijke diensten.De Heer zegt immers: “Viert uw feesten.” Eerst vierden we in “De Verandering de verjaardagen van het voorgangers echtpaar Roy en Mercy.
Ook is het feest in de hemel en op de aarde, wanneer mensen gedoopt worden, omdat zij hun oude leven afleggen, begraven in het waterbad, en opstaan in een nieuw leven, omdat zij bekleed worden met Christus, geleid door Zijn Geest.
Op 30 november was er een doopdienst in de Oase Gemeente – Hoofddorp. Vier volwassenen werden er gedoopt. Hiervoor mocht er gebruikt gemaakt worden van de Stadskerk in IJmuiden, waar een doopbad aanwezig is. 

Een nieuw leven mag zich o.l.v. de Heilige Geest ontwikkelen. Dat zullen de dopelingen gaan ervaren. Maar ook wij mogen die groei naar Jezus toe blijven ervaren. Als we Hem zullen zien bij Zijn Weder-Komst zullen we zijn, als Hij nu is: voor eeuwig volmaakt.
We mogen nu leven in geloof. Maar hoe dichter we bij Hem komen, des te krachtiger wordt ook ons geloof: - Bid en het zal je gegeven worden. Geloven in Jezus leidt tot zichtbare resultaten.
De komende tijd zal er bij ons het een en ander veranderen. Ons vervoer wordt nu anders. We zullen de Heer mogen raadplegen, hoe  en waar we Hem in deze nieuwe situatie mogen dienen. Dit zal ook serieuzer zijn, waarbij de nadruk ligt op Zijn Komst die nabij is.
Bovendien zullen Mirjam, Chris en Nadia vanaf 28 december bij ons komen wonen, totdat hun dochtertje / haar zusje gebo
ren is. 
 
Wij willen deze brief op passende wijze beëindigen:
 
   Wij wensen jullie
 
Gezegende Kerstdagen
       toe, en dat 
“Hij,  de Here desVredes,      
          in 2014
jullie Zijn Shalom geve,
voortdurend, en in elk opzicht.”

                  2 Thess. 3: 16
 

        

                                                                  

In Christus verbonden                                                                              Adri en Lies Bos.