RONDZENDBRIEF NR. 6 - 2015.

Christelijke Huisgemeente en Gebedshuis voor de volken, 

“ ’t R U S T P U N T ”, Lieve vrienden en vriendinnen, familie in Jezus Christus,
 
Het is alweer de laatste maand van het jaar. De tijd vliegt voorbij. Er is ook heel wat gebeurt sinds de laatste Rondzendbrief.
Chris, Mirjam en hun beide dochters zijn weer naar hun huis  in Servië vertrokken. Met Chris gaat het steeds beter. Hij krijgt nu ook in  Servië fysiotherapie. Vanaf 22 december tot 12 januari 2016 zullen ze weer naar Nederland komen om hier Kerstfeest en Oud- en Nieuwjaar te vieren.
Wat ons betreft gaan we door met te dienen, zoals de Heer ons leidt en naar dat we daar kracht voor ontvangen. Doordat we nu alleen via onze Microcar of het Openbaar Vervoer kunnen reizen, zijn we meer beperkt in ons gaan en staan, dan vroeger. Maar toch ervaren we het, dat de Heer – naar Zijn Belofte – alle dingen doet meewerken ten goede.
Op 26 september hadden we dienst in ’t RUSTPUNT. Adri kreeg voor deze dienst een duidelijk Woord van de Heer:              
              “Bekering voor Jezus’ Wederkomst”
Het is heel actueel voor deze tijd, waarin er geestelijk zo veel Ó�an de hand is. Maar voor een Christen is 1 zaak het belangrijkste: Zich als Bruid klaar maken voor de spoedige Wederkomst van Jezus, de Messias.  
Op 3 oktober bezochten we Adri’s broer Leo, die nog steeds leeft, ondanks de prognoses van ca. 5 doctoren. Zijn leven is in de handen van de Heer. Hij herkent bijna niemand meer, maar als wij er zijn, vindt Adri altijd wel gelegenheid om met hem te bidden en dat hij die zegen ontvangt, laat hij soms duidelijk merken.
Op 13 oktober bezochten we Elsa van Straten, een goede vriendin van ons, in Amsterdam. Ze woont nu in een aanleun-huisje van een bejaardentehuis. We mogen ook haar geestelijk tot steun zijn en voor haar bidden.
Op 18 oktober werd Destin, onze kleinzoon en zoontje van  onze dochter Silvana en haar man Peter, opgedragen in hun gemeente” het G.O.D.-center”in Leiden. Er werden meer baby’s tijdens die dienst opgedragen. Ze worden aan de Heer voorgesteld en wij ervoeren duidelijk dat de Heer deze kleinen zegent.
Op 24 oktober hadden we weer onze maandelijkse dienst in ’t RUSTPUNT. Voor deze laatste drie diensten van het jaar bepaalde de Heer Adri erbij de aandacht te vestigen op de dingen die niet voorbijgaan. Paulus zegt in zijn brief aan de Corinthiërs: ”Zo blijven dan “geloof, hoop en liefde, deze drie.” Tijdens deze dienst sprak Adri over ”Het Overwinnend Geloof in Christus Jezus.” De Heer wil ons in deze tijd krachtig maken in het Geloof, zodat we met Jezus meer dan overwinnaars zijn.
Op 15 november werden oudste Ruud en aanbiddingsleidster Marja Phaf uitgezegend uit de Oase Gemeente in Hoofddorp, om in Utrecht in een eigen gemeente voor de Heer te werken en hier naar hun Roeping verder te gaan. Ruim 7 jaar hebben ze in de Oase Gemeente gediend. Maar het is alsof de Heer voor Zijn Komst alles aan het ordenen is. Tijdens de dienst werd aan iemand een beeld getoond, dat er een engel op het dak van de Oase Gemeente was. De Zegen van de Heer ging twee kanten op: naar Utrecht en naar Hoofddorp.
Op 21 november sprak Adri in ’t RUSTPUNT over de Hoop: In de brief  Hebreeën 6 : 19  staat: “De Hoop op Christus hebben wij als een anker voor de ziel, dat veilig en vast is …”
 Op 29 november sprak Adri hier ook over in de Oase Gemeente in Hoofddorp. Hij werd er bij bepaald dat we mogen blijven hopen op Gods beloften, die op hun tijd voor Zijn kinderen en Zijn gemeente in vervulling zullen gaan. De Heer heeft ook 10 jaar geleden Zijn Woord voor de Oase Gemeente gegeven. Het is alsof nu de tijd van de vervulling van Zijn Belofte is aangebroken. Wij zijn bij de geboorte aanwezig geweest. Maar nu hebben we het op ons hart te bidden voor een krachtige doorbraak van Zijn Geest, want de Geest des Heren doet leven.
 Nog één samenkomst hebben we in “’t RUSTPUNT”.
Op 19 december zullen we een bijzondere samenkomst hebben, om de Heer te danken voor Zijn gunstbewijzen van het afgelopen jaar en om te vieren dat door Messias Jezus de Reddende Liefde van God voor de wereld openbaar is geworden: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad….”
Daarom is het van groot belang dat we Kerstfeest vieren, omdat de wereld dit moet weten. Want hoe zullen de mensen kunnen geloven in Hem, van wie ze niet gehoord hebben? (Rom. 10: 15).
 
In de vorige brief schreven we over het Servische meisje Jelena uit Pancevo. Opeens krijgen we het bericht dat ze op 4 december bevallen is van een meisje.
 

Wij willen deze brief afsluiten met jullie
 een heel gezegend Kerstfeest toe te wensen en
 een voorspoedig en gelukkig Nieuw Jaar 2016, A.D.


 In Christus verbonden,
                                                                     
           Adri en Lies Bos.