RONDZENDBRIEF 3: MEI & JUNI 2016.
     - Zendingsreis naar Servië -   
 
Lieve vrienden en vriendinnen, familie in Jezus Christus,
 
Ze zendingsreis naar Servië ligt al weer achter ons. Wat gaat de tijd toch snel! Maar we willen nu graag de zegeningen die de Heer in deze tijd geven hebt – in grote lijnen -met jullie delen. We hebben gebeden om Gods Zegen. Maar nadat Hij ons gezegend heeft, mogen we Hem er ook voor danken. Bidden en danken is nauw met elkaar verbonden.
Onze heenreis naar Uzice – Bela Zemlja in Servië verliep heel voorspoedig. Vojo, taxichauffeur en vriend van Chris en Mirjam haalde ons op. Om half vijf kwamen bij Mirjam, Chris, en onze kleindochters Nadia en Alissa aan. Het was goed elkaar weer te zien. Na eerst een bakkie gedaan te hebben, aten we heerlijke Chili con carne, dat Mirjam al klaar gemaakt had. Zo begon voor ons een ontspanningsweek.
We sliepen in het Oranje Huis. We hebben ’s nachts steeds een elektrisch kacheltje aan gehad, want het was nu koud en kil in Servië.
Op zondag, 8 mei, hebben we een Huissamenkomst gehouden met het team en vrienden. Na eerst een tijd van aanbidding, waarbij Mirjam de laptop gebruikte, bracht Adri het
Woord dat de Heer hem op zijn hart gelegd had: “Ontvangen en Uitdelen in Geloof.” We eindigden de dienst met gebed.

“s Maandags zijn we naar Zlatibor gegaan om er Moederdag te vieren. In Servië worden de feestdagen vaak op andere tijdstippen gevierd dan in Nederland. Maar wij besloten dit toch op een mooi terrasje en in de zon te vieren. Het was een van der weinige zonnige dagen. Maar tijdens mijn stille tijd, zei de Heer tegen me:
- Je bent hier niet vanwege mooi weer. Mijn zending heeft een diepere reden.
“s Middags hebben we het Jongeren caffé “Cross Roads” bezocht, waarvoor ze allerlei plannen hebben, o.a. een Alpha Cursus beginnen. “Bij toeval” ontmoetten we hier Nicola, een jongeman die een paar dagen later naar Nederland zou vertrekken om er examen Nederlands te doen, i.v.m. met een studie die hij wil volgen.
Mirjam had hem al wat geholpen, maar nu kreeg Adri weer de kans om voor dit moment weer leraar Nederlands te zijn.
Bij het afscheid zeiden we dat we voor hem zouden bidden en we wensten hem Gods Zegen toe.
Na nog een paar dagen ontspannen genieten , o.a. via een stoomtreintje dwars door de bergen naar Mokra Gora, en ook van onze kleindochters, brak de tijd aan om ons op het dienen in de Church of God in Karanovac voor te bereiden.
De dag voor ons vertrek kregen we van  Damir een e-mail dat hij pas ’s zondags als vertaler aanwezig kon zijn, want hij was met Jasmina en haar schoolklas voor een project in Nis. Op zo’n korte termijn konden we geen andere vertaler vinden. In geloof dat de Heer alles onder Zijn Controle heeft zijn we die zaterdag – met Chris achter het stuur - vertrokken. Het was de eerste grote reis ( 3 ½ uur) voor hem, sinds zijn ziekte. Om 5 uur kwamen we bij pastor Mijajlo en zijn vrouw Mira aan. Om 7 uur p.m. begon de dienst. Pastor Mijajlo vertaalde Adri, hoewel hij maar weinig Engels heeft kunnen leren. Maar de Heer is onze Leraar. Adri sprak o.l.v. de Heilige Geest:    “Ontvangen en Uitdelen in Geloof.”  
Dit Woord ging letterlijk in vervulling. Want wanneer wij het weinige dat we hebben in  de Hand van onze Heiland leggen en Hij het zegent, mogen we de Zegen van Overvloed uit Zijn Hand ervaren. Deze gezegende dienst duurde ca. 4 uur.Een Wonder van Geloof in Hem, Die voorziet. De Naam van Jezus werd verheerlijkt.
Op zondag, 15 mei, begon de dienst om 10 uur. In Nederland was het dan Pinksteren. Maar in Servië was het pas op 1 mei Pasen geweest. Maar onze God en Heiland houdt geen rekening met onze tijdsindelingen. Hij werkt door Zijn Geest, wanneer en hoe Hij dat wil. Het Gospelteam begon met enige aanbiddingsliederen. Weer ervoeren wij de zalving van de Heilige Geest tijdens deze aanbidding.
Onze kleindochter van 4, Nadia, liep naar voren en begon vrijmoedig op de muziek te dansen.      
Daarna sprak Adri het Woord “Zo spreekt Jezus, de Zoon van David” waarbij Damir hem nu vertaalde. De Heer zoekt mensen die Hem volkomen zijn toegewijd, zoals David, zodat ze Jezus’ Woorden zullen spreken en Zijn werken zullen doen. Bereid u zo op Zijn Wederkomst voor.  

De dienst duurde tot ca. 2 uur p/m.
Na de lunch gebruikt te hebben vertrok de familie klop weer naar Uzice – Bela Zemlja en wij reden met Damir en Jasmina mee naar Pancevo voor de volgende fase van deze zendings-reis.
Na een rustige dag zijn we op maandagavond om 7 uur naar Dragana, haar zoon Vlada, zijn dochter Jelena en haar baby Jelisaveta gegaan. Ook Maria, haar zoon David, Jasmina,
Damir en wij tweeën waren aanwezig.
Na wat aanbiddingsliederen gezongen en gefloten te hebben,
sprak Adri over “Hem dienen in de Nieuwheid van de Geest” 
                                                                                                                                               Zie: Romeinen 7: 6.

De Heer liet mij met nadruk zien: “Waar twee of drie in Mijn Naam aanwezig zijn, ben Ik in het midden.  Daar is Mijn Gemeente.”Zo mogen we Jezus dienen in de Nieuwheid van de Heilige Geest. Toen gaf de Heer mij in de gedachte: “Draag de baby aan Mij op!”Voorzichtig vroeg ik of Jelisaveta al aan de Heer was opgedragen. Toen bleek, dat dit nog niet het geval was, vroeg ik of iedereen het mee eens was, dat ik dat daar mocht doen. Iedereen stemde er mee in. Toen brak het “heilig moment”aan. Nu is zij aan de Heer opgedragen  Deze bijzondere avond vervulde ieder van ons met diepe blijdschap.
Zo mochten we de Gemeente van de Heer dienen, nu eens in een woonhuis, dan weer in een kerkgebouw.
Dinsdag 17 mei mochten we dienen in de Church of God in Belgrado. In deze gemeente komen we regelmatig. We werden hartelijk verwelkomd door pastor Ernee en zijn vrouw Rose, die de dochter is van pastor Mijajlo uit Karanovac. Bij zijn preek werd Adri vertaald door een man uit de gemeente. Hij deelde het woord: “Eenheid in Christus door de Heilige Geest.”  In deze tijd – voor Jezus’ Wederkomst – wordt de Eenheid in Christus  zoals Jezus daarvoor bad, heftig aangevallen. We worden opgeroepen om in de Waarheid van Jezus een te zijn. De vertaler en ik begrepen elkaar goed.
Na de dienst gebruikten we een gezamenlijke maaltijd met de gemeente.
’s Woensdags 18 mei bezochten we pastor Sonny Boy in zijn huis in Pancevo. Damir had ons er al van op de hoogte gebracht dat er veel scheidingen van de kerk in Pancevo hadden plaats gevonden. Vorige keer sprak Adri in zijn gemeente, maar de oude pastor Vlada keerde terug, zodat de Geest van de Heer  niet meer de ruimte kreeg. Sonny Boy mocht er niet meer spreken en hij verliet deze gemeente.
We begonnen de Heer te aanbidden. Opeens nam de Heilige Geest het over en gingen we in Nieuwe Tongen zingen. Adri sprak hierna een kort woord: “In Christus zijn we meer dan overwinnaars.” Daarna volgde er gebed, waarbij de Heer me duidelijk toonde dat Sonny Boy Zijn gezalfde dienaar was en is en dat de Heer hem verder in Zijn dienst wil gebruiken, misschien wel in zijn  eigen huis, want: “Waar twee of drie in Mijn Naam aanwezig zijn…...  
Op woensdag 19 mei gingen we naar de Church of God in Kacarevo met pastor Dragan. Er waren niet zo veel mensen in deze kerk, maar Waar twee of drie in Mijn Naam aanwezig zijn, ben Ik in het midden.  
Na de aanbidding sprak Adri over “Heer, versterk ons geloof.” Hij gaf ook zijn getuigenis. Na afloop bad Adri met de mensen. De mensen werden aangeraakt door persoonlijke bemoedigingen, die ze ontvingen. Na gebed ontvangen te hebben, kwam een jongen naar Adri en vroeg hem voor hem te bidden dat hij in de Heilige Geest gedoopt werd .Ik geloof dat
Heer deze jongen inderdaad dubbel gezegend heeft. De dienst was al voorbij toen Svetlana kwam aanfietsen. Haar tweeling zus was wel in de gemeente, maar zij moest werken. Ze verlangde om gezegend te worden, daarom kwam ze zo snel als ze kon toch naar de kerk om haar zegen te ontvangen: - O, alle gij dorstigen , komt tot Gods water, kom en drink.
Op 20 en 21 mei bezochten we 2 celgroepen in Belgrado. Vrijdag was er een vrouwengroep van 12 vrouwen. We ontmoette er een oude bekende van 15 jaar geleden. Tijdens ons eerste bezoek in Servië bij de A.O.G. baden we voor haar, want ze was in verwachting van haar tweede zoon. Na de aanbidding sprak Adri over “In Christus zijn we meer dan overwinnaars.” waarbij Vesna hem vertaalde. Na de dienst kon ieder gebed ontvangen. Na de laatste persoon keerde ik me snel om naar Vesna, om te vragen of zij ook gebed wilde. Maar normaal weet ik, dat ik dan onderuit ga. En dat gebeurde nu inderdaad, terwijl ik voor het eerst in een vrouwengroep had gediend. Ik krabbelde overeind, maar “het leed was al geschied”. De een kwam met een bekertje water, een ander met een natte doek op mijn nek, een ander op mijn voorhoofd. Ik dacht: “Waar is Lies? Heer, help!! Lies kon vanwege die vrouwen om mij heen niet bij me komen. Tenslotte echter … kon ik mijn dienst afmaken door voor Vesna te bidden.
’s Zaterdags gingen we naar een flat op de 5e verdieping, zonder lift. We waren uitgenodigd door Anastasia, die we de vorige keer ontmoet hadden.
Het bleek een groep van Russchische en Oekraïense mensen te zijn, die in dit huis ’s zondags hun samenkomst hielden. Van hen waren behalve Anastasia, (Russin) ook Julia (Russin) en Anja (Oekraïense)  aanwezig. Anastasia kent al langer de Heer, maar Anja is 2 jaar geleden en Julia 6 maanden geleden tot geloof in de Here Jezus gekomen. Eerst zongen we wat Lofliederen in het Servisch. Adri deelde daarna het woord: “Zo sprak Jezus, de Zoon van David.”  De vertaling van Damir was zeer belangrijk, want niemand sprak Engels.
 Hierna wilden ze alle drie graag gebed ontvangen..
Op zondag 22 mei kwamen we weer op bekend terrein:
                “The Church of God in Bela Crkva”
 
We warden hartelijk begroet door de 83-jarige pastor Milosav
Ook andere bekenden kwamen ons begroeten, zoals Zura, zijn zoon David, die ook in de aanbidding meespeelt. Het is goed als je die warmte, die verbondenheid, ervaart. Heeft dit met die EENHEID te maken, waarover Jezus sprak?
 Deze EENHEID is ook nauw verbonden de VRIJHEID in de HEILIGE Geest. Als deze elementen aanwezig zijn, kan de Heer krachtig werken. Dat is hier duidelijk gebleken.
 Na de opening met gebed van pastor Milosav en zijn welkomst woord voor ons maakten we de Heer groot door Hem te prijzen en te aanbidden. Daarna mocht Adri het Woord brengen. Hij sprak weer over “Ontvangen en Uitdelen in Geloof.”  Dit Woord werd door de Geest van de Heer verbonden aan Adri’s persoonlijke getuigenis.
Daarna mochten de mensen naar voren komen voor persoonlijk gebed. Mensen met rug- en hoofdklachten werden genezen. Mensen werden in hun ziel verkwikt. Een jongeman kwam naar voren en zei:
“Ik wil mijn leven aan Jezus geven”
 
Even later kwam een meisje van ca. 20 jaar naar voren en zei:
               “Ik wil mijn leven aan Jezus geven”.
 Er  is vreugde in de hemel over 2 zondaren die zich bekeren.
Ook de kleine kinderen blijven in onze bediening hun plaats innemen.  Buta, een Roma vrouwtje, kwam met haar dochter Jadranka, haar kleinzoon Matei en een baby’tje naar voren.
Matei had Adri al eens eerder aan de Heer opgedragen.
Nu kwam Buta met het kleindochtertje van haar zus,dat Estera heet, en vroeg of Adri haar aan de Heer wilde opdragen. Ook dat hebben we met plezier gedaan, zodat ook dit kindje onder de goede bescherming zal zijn van onze hemelse Vader.
Ook mochten we voor Christi en Anita en haar zieke moeder bidden. De moeder van Anita blijft maar ziek in bed liggen. Ze vroeg of de Heer Adri hier iets over openbaarde. Toen herinnerde hij zich dat hij dit ook eerder had gedaan in Sanmihaiu German in Roemenië voor een oma. Ook in de bijbel staat dat Paulus een doek zalfde en voor genezing aan iemand meegaf.  Hij zalfde daarom het doekje met olie voor de zieke moeder van Anita. Wij geloven dat de Heer ook nu Zijn Genezingskracht voor deze moeder zal tonen.
Ook voor een zendelingsechtpaar uit Roemenië mochten we bidden. De Heer had hen op het hart gelegd het evangelie in Servië te gaan verkondigen. De Heer toonde mij dat Hij hen inderdaad geroepen heeft en dat de Heer hen krachtig zal leiden naar allerlei delen en groepen in Servië. Hij heet Ilia Stovanovic.en is voorganger van een gemeente in Moldova Noua. Dit schijnt zo’n 25 km. Van de Servische grens te zijn.
Later, tijdens de maaltijd, zei hij tegen Adri dat hij ook in zijn gemeente in Roemenië van harte welkom is.
Na de dienst gingen we naar het huis van pastor Milosav en zijn vrouw Borita om te genieten van een zeer overvloedige maaltijd, zoals we dat van Borita gewend zijn.
We kwamen laat, maar voldaan,  in Pancevo terug. (0.30 uur)
Op maandag, 23 mei, zijn we naar Eddy gegaan, die vanwege zijn gezondheid nauwelijks meer uit huis komt. Ook oude vrienden van ons, Georgo en Biljana, waren aanwezig, evenals Maria.
Ook nu zongen we liederen, waarna Adri het Woord deelde: “Hoop op Jezus Christus, een anker voor de ziel.”
Daarna hebben we met Eddy, Biljana en Georgo gebeden.
Toen vertelde Damir ons dat “Faith On” niet meer als huisgemeente verder zal gaan. Bij Eddy thuis zal er nu wekelijks gebeden worden. “Faith On”is dus veranderd in een Huis van Gebed.
Wij ervoeren ook dat er het een en ander veranderd is. Samenkomsten, zoals wij dat ook de laatste keer meegemaakt  hebben, waren er nu niet meer. Mensen die we er ontmoet
hebben, zoals Buda, bleven nu uit ons gezichtsveld. Hoe het
zich nu ontwikkelt, wachten wij biddend af. De Heer is onze Opdrachtgever.
Op onze laatste dag voor wij weer huiswaarts keerden, bezochten wij Christ’s Evangelical Church  in Pancevo.
Wij bezochten deze gemeente voor het eerst. In het begin van de gemeente hadden Damir en Jasmina hier nog goede banden mee, maar in de loop der tijden is er het een en ander veranderd.
De gemeente wordt geleid door pastor Nebojsa Dolic. Adri kreeg van de Heer voor ieder die er aanwezig was een indringend Woord:
“Bekering voor Jezus Wederkomst”.
 Iedere christen moet er op voorbereid zijn, dat Jezus spoedig zal wederkeren. Zijn we dan klaar om Hem als Zijn Bruid te ontvangen, zonder vlek of rimpel? Onderzoek u zelf. Waarin moeten wij nog veranderen voor Zijn Komst? Is Hij werkelijk ons leven?
Na de preek kwam iedereen naar voren voor gebed. Vele bekenden van wie wij sommigen lange tijd niet gezien hebben, Jacob en Ilona, Jella, Zlata, Dragan en Mira, die mij ook tijdens de gebeden vertaalde.
Maar ik ervoer zo krachtig dat de Liefde van God mij drong.  “Hieraan zullen de mensen weten dat gij Mijn discipelen zijt, door elkaar lief te hebben.” Zo sprak Jezus.
Voorganger Nebojsa en zij vrouw sloten de rij af.
Ook deze laatste dienst was door Zijn Genade “zeer goed”.
Tot zo ver ons getuigenis over deze zendingsreis.
 
Onze schoonzoon Claudiomar haalde ons bij Schiphol  op, na een voorspoedige terugreis.

In Christus  verbonden                                                                                        Adri en Lies Bos.