RONDZENDBRIEF NR. 4: JULI en AUGUSTUS  201 

 Christelijke Huisgemeente en Gebedshuis voor de volken
'
t R U S T P U N T


Akenwerf 37,
2317 DK - Leiden, Nederland.
Tel: (0)0 31 71 5232973..e-mail:[email protected] of
[email protected]


Lieve vrienden en vriendinnen, familie in Jezus Christus,
 

Het is voor ons een intensief eerste half jaar in 2014 geworden:
  In april:  onze reis naar Israël, waarover wij jullie in de vorige brief geschreven hebben.
  In mei: spreken in verschillende gemeentes, voorbereiding op de volgende zendingsreis, een onverwachts probleem, waar we aan het eind van deze brief op terugkomen.
In juni: zendingsreis naar Servië.
Over dit laatste willen we in deze brief vooral dingen delen . Omdat in zo korte tijd zoveel gebeurd is, moeten we hierbij keuzes maken.
 Op dinsdag, 3 juni, zijn we naar Belgrado vertrokken. We konden geen rechtstreekse vlucht nemen, want plotseling werden de vertrektijden van onze retourvlucht gewijzigd. Nu vlogen we via Zürich. Om 19.30 uur ontmoette we Damir op het vliegveld van Belgrado We reden met hem naar zijn nieuw appartement in
Pancevo, waar we tot 14 juni zouden logeren. Het was een fijne flat op de vijfde verdieping. Maar in Israël hadden we al geoefend met  trappenlopen. Er was een ruim balkon, dat direct door Adri gebruikt werd als zijn gebeds- en voorbereidings-plaats.
Op 4 juni was onze eerste spreekbeurt gepland in de Church in Padina, waar Martin Sirka voorganger is.Tot onze verbazing blijkt deze kerk Sion te heten, Het was als een knipoog van de Heer:
-Na Israël gaan we vol goede moed verder. De wereld is Mijn akker en de velden zijn wit om te oogsten.
Padina is een Stad met vooral Slowaakse inwoners. Adri bracht in deze gemeente het Woord: De Heer is mijn Herder.Hij gaf zijn persoonlijk getuigenis. Zoals ook David kon getuigen, dat de Heer hem als een goede Herder geleid heeft, hoe zijn omstandigheden vaak het tegendeel leken te bewijzen: Uit alle benauwdheden heeft de Heer hem gered. Ook is deze psalm 23 een profetische psalm v oor Gods kinderen, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Here gezegd heeft.(Joël 2: 32)
Op donderdag 5 juni 
mochten we in een kleine gemeente van The Church of God in Kacarevo dienen. Adri sprak hier het Woord: Volhardt in het geloof, totdat Hij komt.
Steeds weer brandde het op zijn hart om te spreken over de eindtijd en dat Gods kinderen, die Jezus verwachten, er serieus rekening mee moeten houden, dat Zijn Komst nabij is.
Vrijdags konden we in Pancevo blijven. Maar ons wachtte wel een verrassing. Vroeger hielden we samenkomsten in het appartement van Damir en Jasmina. Maar nu werden wij naar een gebouw gebracht. Boven de deur stond RCCG = Redeemed Christian Church of God.
Toen we binnen waren, vertelde Jasmina: Een paar jaar geleden kreeg jij, Adri, het Woord van de Heer, dat wij in een zaaltje zouden komen met 50 stoelen. Toen we hier kwamen, heb ik de stoelen geteld. Het zijn er precies 50. Dit was voor ons een bevestiging van de Heer.
 Damir en Jasmina werken nu samen met deze van oorsprong Afrikaanse Gemeente, waar de Nigeriaan Keshy de leiding heeft. Tijdens ons verblijf deed Damir de aanbidding en hij vertaalde Adri. Het Woord voor die vrijdagavond was:


In de Geest en de Kracht van Elia.

Daarna dankte Adri de Heer voor deze nieuwe fase en hij bad met Caesi, Damir en Jasmina. Daarna ook met alle anderen.
Tijdens het pinkster-weekend ( 7 en 8 juni) waren we in The Church of God in Bela Crkva.
Dit is een van de vaste plaatsen waar we de Heer mogen dienen, wanneer we in Servië zijn. De voorganger 
Milosav is al op leeftijd maar nog steeds vurig van Geest voor het werk van de Heer.
Zaterdag worden we eerst voor de lunch uitgenodigd door een Roma-echtpaar Cika en Buca. Buca vertelde Adri dat ze haar moeder, haar twee zussen en twee nichten voor de dienst had uitgenodigd, want er kwam iemand spreken, die een woord voor hen had. Ze waren na een reis van ca. 200 km naar de dienst gekomen.
Adri sprak tijdens de avonddienst over
De Komst van de Heer.

Jezus, de Zoon van God, was als Zoon des mensen
geboren, om de zonden van de mens aan het Kruis te dragen en aan wie in Hem gelooft eeuwig leven te geven.
Nu leven we in de tijd, dat we Jezus wederkomst verwachten, zoals de 10 maagden uit Mattheüs 25. Verwachten we Hem als onze Bruidegom en Koning ? Zien we echt naar Hem uit, doordat we ons hebben laten vullen met de olie van Zijn Geest? Wie Hem nu niet verwachten, worden door Hem op het beslissende ogenblik niet gekend !!!
Toen legde de Heer het Adri op het hart om te vragen, wie Jezus als zijn of haar Verlosser wilde aannemen en vervuld worden met Zijn Geest. Toen staken velen hun hand op en zeven mensen, 2 mannen en 5 vrouwen, kwamen naar voren, om hun leven aan Jezus te geven en Hem als hun
Heila
nd aan te nemen, waaronder de familieleden van Buca.
Pinksterzondag sprak Adri over:
- Tekenen van Zijn Wederkomst.
Ook nu was er aan het eind van de dienst gebed, (o.a. voor onze vriendin Danielle), waardoor velen gezegend werden.
Na gel
uncht te hebben met gebed vertrokken we snel weer naar Pancevo
 want om 18.00 uur begon de dienst van RCCG / Faith On. Ook nu gaf de Heer ons Zijn kracht om Zijn Woord te  brengen en de mensen persoonlijk te zegenen.
Na onze welverdiende rustdag op maandag, togen we op dinsdag naar The Church of God in Belgrado, waar Ernej voorganger is. Ook hier sprak Adri over: In de Geest en de Kracht van Elia.  De gemeente van Christus wordt opgeroepen een oproep tot bekering te doen, voordat de grote dag des Heren aanbreekt en Jezus verschijnt. Weer was er gebed voor iedereen. Ook de kinderen in ons midden, Anja, Theodora en Renate werden gezegend.
Na een dienst in de Apostolic Church in Padina, waar Adri sprak over Dienstbaar in de nieuwheid van de Geest, volgden er  een paar persoonlijke bezoeken. Een vrouw, die vlakbij Damir en Jasmina woonde, bezochten we. Ze had een ernstige vorm van kanker. Maar zij en wij geloven, dat de Heer haar Heelmeester is. Ook de vrouw van Eddy hebben we bezocht en voor haar gebeden. Ze had een ernstig ongeluk in een taxi gehad. Ook bij Zena, de ex-buurvrouw van Damir en Jasmina, die een paar jaar geleden een ernstig herseninfarct gehad heeft, zijn we langs gegaan. Vervolgens zijn we bij Maria in het revalidatiecentrum Zenjanin langs geweest. Ze heeft een nieuwe heup gekregen. Ook aan de andere heup zal ze t.z.t. geopereerd moeten worden. Ook met haar hebben we gebeden.
Vrijdag was er weer dienst in de RCCG  in Pancevo. Het was voor ons de laatste keer dit jaar dat we hier waren â�¦.en wat de toekomst brengen mogeâ�¦
Adri sprak weer over Tekenen van Zijn Wederkomst
 Na zoveel gezegend te hebben, werden nu wijzelf uitgezegend, waarna iedereen met iedereen op de foto ging.
De tijd is snel gegaan. De tijd bij Damir en Jasmina was voorbij, evenals het mooie zonnige weer. Op 14 juni vertrokken we met Damir en Jasmina naar Karanovac. Onderweg regende het voortdurend. Maar verder verliep de reis voorspoedig, zodat we omstreeks kwart voor zes in Karanovac aankwamen bij pastor Mijajlo en zijn vrouw Mira.  Even later arriveerde ook Chris uit Bela Zemlja-Uzice, waar hij van een vriend een auto mocht lenen. Zelf hebben Mirjam en Chris nog geen auto, sinds die van hen in Boedapest tijdens onze reis naar Israël gestolen is.
De zaterdagavond dienst in The Church of God in Karanovac begon om 19.00 uur. We verheerlijkten de Heer door onze Lofprijs en aanbidding. Hierbij werden we verrast door een jongerenkoor van de gemeente. Dit was nieuw voor ons, maar we genoten van hun ware aanbidding. Daarna gingen Damir, Jasmina en Adri hiermee verder. Het Woord dat Adri sprak, was:

In de Geest en de Kracht van Elia. 
In deze tijd wordt de gemeente opgeroepen om te dienen als Elia, voordat de Heer komt.
Zijn wegbereiders mogen we zijn door te leven en te handelen vanuit het hart van onze Heiland. Wat in Gods hart is, zal zichtbaar worden via Zijn discipelen, de geroepen heiligen. Dan zal er ook liefde
in het hart van
Gods kinderen komen voor Zijn volk Israël. Adri vertelde van een voorganger uit Bethlehem, die hij ontmoet had. Zijn getuigenis was: -Toen hij zich bekeerde en Yeshua = Jezus als zijn Verlosser aannam, gaf God door Zijn Geest hem liefde in zijn hart voor Israël. Zo zullen Gods kinderen in het einde der tijden herkend worden.
Aan het einde van de dienst mocht Adri aan iedereen persoonlijk de zegen van de Heer doorgeven. De dienst eindigde om 23.00 uur.
De volgende dag was er om 10.00 uur dienst. Weer mocht het jongerenkoor beginnen. Toen Adri het woord mocht nemen, legde de Heer hem het eerst op het hart dit koor in Jezus'Naam te zegenen, zodat ook door hun lofprijs en aanbidding de zegen van de Heer zal stromen als een verkwikkende rivier.
Adri sprak vervolgens over De tekenen van Zijn Wederkomst
Na het Woord floot Adri Hij is Heer!

De Gemeente zong mee, waarna iedereen voor vergeving en verzoening ging bidden
voor zijn familie, land, de Balkan. Met elkaar ervoeren we hoe de Heilige Geest aan het bewegen was. We geloven dat nog vele gelovigen in  Balkanlanden gered zullen worden, voordat Jezus terugkomt.
Aan het eind van de samenkomst werden nog velen gezegend door persoonlijk gebed.
Na de lunch namen we afscheid van onze vrienden best moeilijk en vertrokken we met Chris naar Bela Zemlja-Uzice, waar onze dochter Mirjam en Nadia, onze kleindochter, ons opwachtten. Het was jammer dat het weer zo was omgeslagen. In de stromende regen gingen we naar Zlatibor om Adri' s kies te laten vullen bij de tandarts. Maar hoe het weer ook was, het was een zegen om weer bij elkaar te zijn, om Nadia voor het slapen uit een boekje voor te lezen, en ook weer Andrew, een staflid, en andere bekenden te ontmoeten, zoals Elisabetha, haar man Srdjan en hun twee kindjes.
Maar gelukkig werd het vrijdags beter weer. Want 's zaterdags was Mirjams verjaardag. Wij hadden er naar uitgezien met haar, Chris en Nadia dit feest te vieren. Adri had in het geheim een plannetje bedacht. Hij zou Mirjam 's ochtends met zijn fluit een aubade brengen

Het plannetje slaagde. Iedereen zong mee Lang zal ze leven in de gloria: hoera.
Het werd een heerlijke, zonnige dag die afgesloten werd met een gezellig etentje in Uzice. Zondags was er dienst in het grote huis, die geleid werd door het DTS-team uit Amsterdam, die hier zijn out-reach hield.

s Maandags was het weer tijd om naar Nederland terug te keren. Chris bracht ons met de geleende auto naar het vliegveld van Belgrado. De terugvlucht verliep niet zo soepel'vertragingen e.d.- maar we zijn weer behouden aangekomen, om ook hier verder te gaan met het werk dat de Heer voor ons bereid heeft.


In Christus verbonden                                                                               Adri en Lies Bos.