Rondzendbrief nr. 4 - 2015.
 
Lieve vrienden en vriendinnen, familie in Jezus Christus,
 
 “Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.”
Dit Woord staat ons de laatste dagen steeds voor ogen.  Vorig jaar kwamen Mirjam, Chris en Nadia in augustus bij ons. Toen hoorden we dat de Heer een WONDER aan hen had gedaan:Mirjam was in verwachting. Hun tweede kindje, Alissa, werd op 24 februari 2015 geboren.
Maar nu roepen we de Heer aan om een volgend WONDER in Jezus’ Naam. Aan het eind deze brief willen we daar verder bij stil staa Eerst willen we met jullie delen, wat de afgelopen tijd in huize “’t RUSTPUNT” (en omgeving) heeft plaats gevonden.
 
Op 28 juni waren we in de Nieuwe Levend Evangelie Gemeente te Alphen getuige van de doop van Nathan Tjon A Koy.  Nathan zei bij zijn doop: “Ik wil vurig zijn voor Jezus.”
Een van de ouders, in dit geval Alan, mocht de doopkaart aan hun kind geven en daarbij een bemoedigend woord aan hen doorgeven. Het sprak ons aan, hoe de ouders bij de doop van hun zoon of dochter betrokken werden.
 
Op 5 juli zou Adri spreken in de gemeente De Verandering in Assendelft. Terwijl we op de bus stonden te wachten, ging het mobieltje van Lies af. Silvana was aan de lijn: “Jullie zijn zo juist oma en opa geworden.” Op hetzelfde ogenblik kwam de bus aanrijden, zodat we in de bus de bijzonderheden hoorden. Het zoontje van Peter en Silvana was in het ziekenhuis geboren. Zijn naam is Destin.


Na een goede treinreis kwamen in Assendelft aan. Onze vriend Ruud Phaf en voorgang
er Roy Grampon haalden ons bij het station op.
Na een fijne aanbidding sprak Adri over “De Heer bewaart, wie Hem trouw is” n.a.v. Jacobus 2; 14 …. Wie gelooft in Jezus, is gered. Maar echte redding zal blijken uit ons doen en laten na onze doop, na onze belijdenis. De Heer toetst ons hart. Zijn we bereid ons kruis op te nemen en onszelf te verloochenen ter wille van het Evangelie?  Aan het eind van de preek zegende Adri br. Ruud en br. Roy en bad voor hun zendingsreis naar Roemenië van 13 t/m 27 juli.
Tenslotte mochten we met de mensen bidden, zoals de Heer dat leidde.  
Op 25 juli was er weer samenkomst in “’t RUSTPUNT”. Er woedde die dag een flinke zomerstorm. Maar tegen de tijd dat wij zouden beginnen, was alles rustig. We begonnen de dienst met Jesaja 55: “O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ….” De mensen, die gekomen waren, werden duidelijk verkwikt door de Heilige Geest. Ooit hadden we ervaren – in 1990 – dat het belangrijker was om naar de Stem van God te horen, dan naar het praatje van de weerman. Dat was nu ook het geval. Adri preekte over: “De Heer vernieuwt ons denken door Zijn Geest.” Hierbij stond hij stil bij het vervolg van Jesaja 55: Gods Gedachten zijn hoger dan onze gedachten en Zijn Wegen hoger dan onze wegen. De Heilige Geest wil onze gedachten vernieuwen, zodat we weer op hetzelfde spoor komen, als onze Heiland, de Nieuwe Adam.
Op zondag 26 juli sprak Adri in de Oase Gemeente in Hoofd-
dorp. Die zondag begon verrassend, want weer was er een geboorte in het spel: de dochter van Marja, die de Aanbidding zou leiden, was juist die zondag moeder van een zoon gewor-den. Zo moesten we onze gitaar in de microcar zien te krijgen, want we mochten nu de hele dienst vanaf Alpha tot Omega leiden. Weer legde de Heer Adri op het hart te spreken      over “De Heer bewaart, wie Hem trouw is” Het zijn belangrijke woorden. In deze eindtijd is het van het allergrootste belangen te tonen in woorden, gedachten, daden,
dat we voor Jezus gekozen hebben en Hem toebehoren.
Ondertussen nadert onze Zendingsreis naar Servië zeer snel. Wat ons betreft moesten we op de geboorte van Destin wachten en op de terugkeer van Claudiomar, Mattanja en 2 van hun kinderen op 2 augustus uit Brazilië. Hun oudste dochter, Noemi, kon niet met hen mee, omdat ze stage had.  Wij waren haar “thuis”.
Nu gaan wij op weg naar Servië. Maar anders, dan dat we gepland hadden. Wij zouden de eerst week bij Chris en Mirjam in Bela Zembla-Uzice zijn. Maar –zoals velen van jullie al weten- Chris heeft een op 18 juni een lichte beroerte gekregen. Aan de rechter zijde kon hij daarna moeilijk lopen en ook zijn arm had zijn kracht verloren. Hij heeft toen 6 dagen in het ziekenhuis gelegen. Men ontdekte er dat zijn schildklier nauwelijks werkte. Velen gingen voor hem bidden en op een gegeven moment was 75% hersteld.
Op 22 juli volgde er echter een tweede aanval. Het bleek het begin van longembolie te zijn. Weer lag Chris 6 dagen in het ziekenhuis. Maar het was wel een serieuze terugslag. Nu is men –o.a. via hun gemeente de L.E.G. in Aalsmeerderbrug – aan het regelen dat het gezin een paar maanden naar Nederland zou komen, zodat Chris hier verder behandeld zal worden en revalidatie ontvangen
Dat betekent voor ons dat wij tijdens de gehele zendingsreis bij Damir en zijn gezin in Pancevo zullen verblijven.

 
Het (voorlopige) programma van de zendingsreis naar Servië
                                                                                                                                
                                            van 24 augustus tot 9 september ’15.
 
24 augustus  - aankomst in Belgrado – en - Pancevo
25 augustus –
26 augustus  - Zion Church – Padina
27 augustus  - Church of God - Kazarevo
28 augustus   - RCCG - Pancevo                                                                                     
 
29 augustus - zaterdag  - Church of God Karanovac  19.00                                                      
30 augustus – zondag -    Church of God Karanovac  10.00  
 
31 augustus  - maandag                                                    
1 september  - dinsdag -  Church  of God – Beograd  17.00             
2 september -woensdag - Pentecostal Church –Pancevo 18                                                                                                      
                                    Of: Cell group - Pozarevac
3 september-donderdag-  Church of God Kazarevo – 18.00           
4 september  - vrijdag- RCCG House of PeacePancevo:      
                                                                                           19.00
 
5 september-zaterdag    Church of God - Bela Crkva 19.00     
6 september-zondag       Church of God - Bela Crkva 10.00     
 
7 september-maandag – vrije dag
8 september-dinsdag -Fellowship at RCCG House of Peace   
  19.00
                                                                                                                                        
9 september-woensdag  - Terugreis naar Nederland.