R o n d z e n d b r i e f  n.r. 2 - 2 0 1 5.
Christelijke Huisgemeente en Gebedshuis   voor de naties
     “ ’t  R U S T P U N T ”, 
 

Lieve vrienden en vriendinnen, familie in Jezus Christus,
 
Er is de laatste tijd zoveel gebeurd, dat het de hoogste tijd is, wat met jullie bij te praten.
Mirjam, Chris en Nadia woonden vanaf 28 december jl. bij ons. Zij zijn bij ons gebleven tot 13 februari. Toen konden ze gebruik maken van een appartement in Alphen a/d Rijn, waar ze veel meer ruimte hebben i.v.m. de baby, die opkomst was.
Ondertussen mochten we verder gaan met dienstbaar te zijn in de Naam van onze Heer. Op 18 januari bracht Chris ons naar de Oase Gemeente, terwijl hij daarna verder reed naar Aalsmeer, waar hij gevraagd was voor een uitzending via Radio Aalsmeer.
Ondertussen mocht Adri in de Oase Gemeente Ruud Phaf uitzegenen, die van 4 tot 17 februari op zendingsreis naar India zou gaan. Wij geloven dat onze Heiland kracht verleent aan onze gebeden. Er was veel strijd rondom deze zendingsreis. Maar kort na dit gebed kreeg hij zijn visum. De Heer heeft deze zendingsreis op een bijzondere wijze gezegend.
Op zaterdag 24 januari hadden wij de eerste samenkomst van 2015 in“’t RUSTPUNT”, de huisgemeente. We vieren aan het begin van het jaar het Heilig Avondmaal met elkaar, want zo willen we belijden dat we alleen echt gezegend kunnen worden, vanwege Jezus’ lijden en sterven aan het kruis. Zo heeft Hij voor ons overwonnen: Hij is opgestaan; Hij leeft.
We zullen voorlopig op de 4e zaterdag van de maand samenkomst houden.
Op 25 februari was er een zendingsdienst in de Levend Evangelie Gemeente - Aalsmeerderbrug. Mirjam en Chris worden door deze gemeente als zendelingen ondersteund. Ook wij werken mee in de Thuis Front Commissie. Wij staan vooral via het gebed voor hen op de bres. Zij zijn voor hun werk van giften afhankelijk. Willen jullie, onze vrienden in Hem, met ons mee bidden, dat de Heer in alles zal voorzien, zoals Hij dat tot nu toe ook gedaan heeft
Op 1 februari zijn we met Mirjam, Chris en Nadia naar de gemeente “De Verandering” in Assendelft geweest, die precies 3 jaar bestond.
Chris gaf getuigenis van het werk dat zij in Uzice- Servië  mochten doen.  Het is daar harde grond, maar zij mogen staan op de beloften van God, dat hier mensen gered zullen worden. Ook Nadia nam op haar wijze deel aan de dienst.
Op 8 februari sprak Adri in de Salem-Gemeente in Dordrecht. We reisden per trein. Maar er waren werkzaamheden aan het spoor, zodat we via allerlei zijpaden op de plaats van bestemming aankwamen, maar precies op het goede moment. Pastor Albert haalde ons met zijn busje op. De Heer onderwijst ons steeds –ook via deze omstandigheid: -Ondanks de blokkades op onze weg zullen we ons doel bereiken.   Het is heel apart dat Adri mocht spreken over de betekenis van Esther: God keert de rollen om ! De Heer zorgt voor Zijn volk, hoe de wereldse tegenstand ook is. Hij redt en bevrijdt, toen en nu.
Daarna gingen we de juiste weg zoeken via de microcar. We vonden de goede richting naar de Oase Gemeente in Hoofddorp, waar Adri daarna zou spreken.
Maar eerst hielden we onze maandelijkse gebedsdag. Deze houden we al jaren, samen met onze vriend en medestrijder in Gods Koninkrijk, Johan Frijlink, en Martha, onze buurvrouw. Wij hebben steeds ervaren dat dezer gebedsdagen bijzondere dagen zijn, waarbij de Heer ons speciale openbaringen geeft, en dat Hij ons zegent, wanneer wij in de bres staan voor elkaar en voor Zijn volk Israël.
De eerst twee gebedsdagen in dit jaar verliepen wel wat anders, want Mirjam, Nadia en Chris waren bij ons. Maar ook nu ervoeren we duidelijk Gods Leiding en Zijn Zegen in Jezus’ Naam.  
Op 22 februari sprak Adri in de Oase Gemeente in Hoofddorp over Henoch: hij wandelde met God en hij werd opgenomen. Laten ook wij serieus wandelen met God, want Jezus komt spoedig. Dan zullen zij die in Hem geloven en door Zijn bloed gereinigd zijn,  ook opgenomen worden, de Heer tegemoet.
Kort hierna werd het kindje van Mirjam en Chris geboren, op 24 februari, om 11.57 uur. Zij is onze zevende kleindochter. Zijn heet Alissa Christina Klop. Alissa is afgeleid van het Hebreeuwse “Aliza” wat vreugde betekent. Ze was ruim 7 pond. Alles was goed met haar en de moeder, na deze bevalling met de keizersnede.
We danken de Heer om “het wonder” dat Hij gegeven heeft. We danken Hem om de verhoring van onze gebeden. Voor Mirjam zal er nu een tijd van herstel nodig zijn. Maar ook hiervoor zal de Heer zorgen.  Het is ons gebed dat ze, voordat het gezinnetje weer terug zal rijden naar hun huis in Servië, goed hersteld zal zijn.
Ondertussen gaat het werk voor de Heer “gewoon” door. Op 28 februari hadden we weer onze maandelijkse samenkomst van “’RUSTPUNT”. Ondertussen vroegen we ons af, hoe het met de mensen gaat, voor wie wij vanaf het begin van dit jaar in gebed zijn,
Jim Stadt en Anneke Vreugdehil. Van Johan, de man van Anneke, krijgen we regelmatig e-mails. De situatie is nog ernstig. Willen jullie blijven meebidden voor een goed herstel.
Vlak voordat de samenkomst begon belde Jim zelf op. Hij had verlof gekregen van het revalidatiecentrum een paar nachten thuis te zijn.
Hij gaat goed vooruit. Hij zit nog in een rolstoel, maar kan wel korte stukjes lopen. Prijs de Heer. Tijdens de dienst sprak Adri weer over het Poerimfeest. Het lot was geworpen door Haman, door de soldaten bij het Kruis. Het einde was besloten voor Joden, voor Christenen, maar niet voor God, want Hij keert de rollen om. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen, die men (nog) niet ziet. We besloten de samenkomst met “beschuit met muisjes”i.v.m. de geboorte van Alissa. En we zijn er zeker van de Gods Feest doorgaat.

In Christus Jezus verbonden                                                                                   Adri en Lies Bos.